ANDREJ STREHOVEC, ARHITEKTURNA POLJA MED SLOVENIJO IN SRBIJO (PET LET MEDNARODNEGA POVEZOVANJA)

Slovenika VI (2020) 155-167
Kronika
UDK: 72(497.11)”2015/2020”
72(497.4)”2015/2020”
72.071.1 Стреховец А.

 

Andrej Strehovec
Samozaposlen v kulturi
Slovenija
strehovec@gmail.com

Arhitekturna polja med Slovenijo in Srbijo (Pet let mednarodnega povezovanja)

Članek (PDF) | Članak (PDF) | Paper (PDF)