BILJANA MILENKOVIĆ-VUKOVIĆ

 

Etnolog i dipl. bibliotekar savetnik. Rođena u Beogradu (1961) gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zaposlena u Etnografskom institutu SANU na poslovima iz bibliotečko-informacione delatnosti (1998 i dalje). Sekretarka Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije i članica u Matičnoj komisiji za dodelu zvanja u visokoškolskim bibliotekama Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“. Članica Etnološkog društvu Srbije u kome je izabrana u Sud časti (2011-2015).

U Društvu Slovenaca u Beogradu – Društvu Sava članica predsedništva (2010-2015) i Odbora za kulturu (2014-2018). Članica Saveta i Uredništva Biltena Društva Slovenaca „Sava“ u Beogradu (2007-2010), urednica (2010-2011), a glavna i odgovorna urednica (2011-2014). Glavna i odgovorna urednica časopisa Slovenika : časopisa za kulturu, nauku i obrazovanje u izdanju Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine (2015 i dalje).

Etnologinja in dipl. bibliotekarka svetovalka. Rojena v Beogradu (1961), kjer je končala osnovno in srednjo šolo. Diplomirala na Oddelku za etnologijo in antropologijo Filozofske fakultete v Beogradu. Zaposlena v Etnografskom inštitutu SANU na nalogah iz knjižnično-informacijske dejavnosti (od 1998). Sekretarka Sekcije bibliotekarjev in knjižničarjev Skupnosti inštitutov Srbije in članica v Matični komisiji za podelitev nazivov v visokošolskih knjižnicah Univerzitetne knjižnice „Svetozar Marković“. Članica Etnološkega društva Srbije, v katerem je izvoljena v Častno sodišče (2011-2015).

V Društvu Slovencev v Beogradu – Društvu Sava članica predsedstva (2010-2015) in Odbora za kulturo (2014-2018). Članica Sveta in Uredništva Biltena Društva Slovencev „Sava“ v Beogradu (2007-2010), urednica (2010-2011), ter glavna in odgovorna urednica (2011-2014). Glavna in odgovorna urednica časopisa Slovenika : časopisa za kulturo, znaost in izobraževanje Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine (od 2015).

B1