BOŠTJAN BOŽIČ, DVA JUBILEJA LEKTORATA ZA SLOVENSKI JEZIK NA FILOLOŠKI FAKULTETI UNIVERZE V BEOGRADU

Slovenika VIII (2022) 253-254
Prikaz

Boštjan Božič
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Slovenija
Bostjan.Bozic@ff.uni-lj.si

Dva jubileja lektorata za slovenski jezik na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu / Dva jubileja lektorata za slovenački jezik na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Članek (PDF) | Članak (PDF)