DARKO ILIN, ALOJZIJA ZUPAN SOSIČ NA MOLU SUVREMENOSTI ILI O KNJIŽEVNOSTI I ROMANU

Slovenika VI (2020) 177-181
Prikaz

 

Darko Ilin
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet
Srbija
darko.ilin@yandex.com

Alojzija Zupan Sosič: Na molu suvremenosti ili o književnosti i romanu

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)