DARKO ILIN, SRPSKI I SLOVENAČKI POSTMODERNIZAM OČI U OČI

Slovenika IX (2023) 259-262
Prikaz

Darko Ilin
Univerzitet u Novoj Gorici
Istraživački centar za humanistiku
Slovenija
darko.ilin@ung.si

Srpski i slovenački postmodernizam oči u oči / Srbski in slovenski postmodernizem iz oči v oči

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)