ELZA AJDUKOVIĆ

 

Elza Ajduković,rođena Ullen, je rođena u Murskoj Soboti 1961. godine i po nacionalnosti i državljanstvu je Slovenka. Osnovnu i srednju školu je završila u Murskoj Soboti, profesionalno se bavi dizajnom enterijera, prevođenjem sa slovenačkog jezika na srpski i obratno, povremeno pomaže u učenju slovenačkog jezika za potrebe zapošljavanja, razmene studenata ili boravka u Sloveniji.

Živi u Novom Sadu gde se preselila iz Slovenije zbog braka, ima dva odrasla deteta, svi su upisani u Poseban birački spisak slovenačke nacionalne manjine od 2009.

Aktivna je članica Društva Slovenaca Kredarica u Novom Sadu, predsednica Upravnog odbora i članica uredništva Biltena društva. Povodom desete godišnjice društva primila je srebrnu, a prilikom petnaeste godišnjice društva dobila je zlatnu medalju za doprinos radu DS Kredarica.

Od 2012. godine članica je Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji.

Elza Ajduković, rojena Ullen v Murski Soboti 8.5.1961, Republika Slovenija, po narodnosti in državljanstvu Slovenka. Osnovno šolo in Splošno gimnazijo končala v Murski Soboti, poklicno se ukvarja z oblikovanjem interiera, s prevajajanjem iz slovenskega v srbski jezik in obratno, občasno pomaga pri učenju slovenskega jezika za potrebe zaposlovanja, študentske izmenjave ali bivanja v Sloveniji.

Živi v Novem Sadu od 1986, kamor se je preselila iz Slovenije zaradi poroke, ima dva odrasla otroka, vsi so vpisani v posebni volilni imenik slovenske nacionalne manjšine od 2009.

Je aktivna članica Društva Slovencev Kredarica v Novem Sadu in predsednica Upravnega odbora ter članica uredniškega odbora Biltena društva. Ob 10. obletnici društva je prejela srebrno, ob 15. obletnici pa zlato kolajno za delovanje v DS Kredarica.

Od 2012. leta je članica Nacionalnega sveta slovenske nacionalne manjšine v Republiki Srbiji.

e1