Helena Janežič, Zbirka tiskov Slovencev zunaj RS v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani

Slovenika III (2017) 131-134
UDK: 027.54(497.4)
070=163.6
Informativni prispevek

Helena Janežič
Narodna in univerzitetna knjižnica
Ljubljana, Slovenija Informativni prispevek
helena.janezic@nuk.uni-lj.si

Zbirka tiskov Slovencev zunaj RS v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)