Irena Kužnik, Jezici u kontaktu: status srpskog jezika u Sloveniji i slovenačkog jezika u Srbiji: komentarisana bibliografija

Slovenika II (2016) 157-170
Prikaz

Irena Kužnik
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet
Srbija
irenakuznik@gmail.com

Jezici u kontaktu: status srpskog jezika u Sloveniji i slovenačkog jezika u Srbiji
– komentarisana bibliografija –

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)