IVANA KRONJA, DANI SLOVENAČKOG FILMA U BEOGRADU: 2015–2020

Slovenika VI (2020) 149-153
Hronika
UDK: 791.65.079(497.11)”2015/2020”

 

Ivana Kronja
Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija
Beograd, Srbija
i.kronja@yahoo.com

Dani slovenačkog filma u Beogradu: 2015–2020

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)