IVANA KRONJA, SLOVENAČKA I SRPSKA KULTURA NA DANIMA SLOVENAČKOG FILMA U BEOGRADU, 2020–22: HRONIKA

Slovenika VIII (2022) 239-247
Hronika

Ivana Kronja
Visoka škola likovnih  i primenjenih umetnosti strukovnih studija
Beograd, Srbija
 i.kronja@yahoo.co

Slovenačka i srpska kultura na Danima slovenačkog filma u Beogradu, 2020–22: hronika / Slovenska in srbska kultura na Dnevih slovenskega filma v Beogradu, 2020-22: kronika

Članak (PDF) | Članek (PDF)