Janja Žitnik Serafin, »Raziskovanje slovenskega izseljenstva: novi pristopi in vsebine« – ob 30-letnici Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

Slovenika II (2016) 177-181
Prikaz

Janja Žitnik Serafin
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Ljubljana, Slovenija
janja.zitnik@zrc-sazu.si

»Raziskovanje slovenskega izseljenstva: novi pristopi in vsebine« – ob 30-letnici Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)