Jasna Vlajić-Popović, „Dijalekatska leksika srpskog i slovenačkog jezika – komparativni aspect“

Slovenika II (2016) 173
Prikaz

Jasna Vlajić-Popović
Institut za srpski jezik SANU
Beograd, Srbija
jasna.vlajic@isj.sanu.ac.rs

„Dijalekatska leksika srpskog i slovenačkog jezika – komparativni aspect“

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)