Maja Đukanović, Domaći ili strani? Slovenački jezik u svetlu Bolonjskog procesa na Univerzitetu u Beogradu

Slovenika II (2016) 117-123
Prevedeni članak / Prevedeni članek
Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)

Maja Đukanović
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet
Srbija
majadj@eunet.rs

Domaći ili strani? Slovenački jezik u svetlu Bolonjskog procesa na Univerzitetu u Beogradu

Sažetak: Slovenački jezik je usled sprovođenja Bolonjske reforme na Univerzitetu u Beogradu najzad dobio status izbornog stranog jezika. Od školske 2006/2007. godine, slovenački jezik se proučava i studira u skladu sa nivoima Zajedničkog evropskog referentnog okvira, sve do jezičkog nivoa C1. Nastavni plan i program, kao i nastavne metode, osmišljeni su u saradnji sa Centrom za slovenački jezik kao drugi / strani jezik, u okviru Katedre za slovenistiku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani.

Ključne reči: Slovenački jezik na Univerzitetu u Beogradu, Bolonjski process na Univerzitetu u Beogradu

 

Članak je štampan pod naslovom: Domestic or foreign? (the Slovenian language in light of the Bologna Reform Process at the University of Belgrade). U: A. Bedkowska-Kopczyk, Lj. Šarić, L. Pavera (Eds), Challenges for Foreign Philologies. Part 1: The Bologna Process and New Curricula, 109-113. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2011. Preveden je i objavljen u ovom broju Slovenike uz saglasnost autora.