NATALIJA ULČNIK, SLOVENŠČINA NA DLANI – INOVATIVNO E-OKOLJE ZA UČENJE SLOVENŠČINE

Slovenika IX (2023) 265-267
Prikaz

Natalija Ulčnik
Univerza v Mariboru
Filozofska fakulteta
Slovenija
natalija.ulcnik@um.si

Slovenščina na dlani – inovativno e-okolje za učenje slovenščine / Slovenščina na dlani – inovativno e-okruženje za učenje slovenačkog jezika

Članek (PDF) | Članak (PDF) | Paper (PDF)