SAŠA VERBIČ, HRONOLOGIJA NACIONALNOG SAVETA SLOVENAČKE NACIONALNE MANJINE (2010–2015)

Slovenika I (2015) 141-145
Hronika

Saša Verbič
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine
Beograd, Srbija
verbic.sasa@gmail.com

Hronologija Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine (2010–2015)

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)