SAŠA VERBIĆ, KRONOLOGIJA NACIONALNEGA SVETA – 10 LET OD USTANOVITVE (2010–2020)

Slovenika VI (2020) 169-172
Kronika
UDK: 061.2:323.15(=163.6)(497.11)”2010/2020”

 

Saša Verbič
Nacionalni svet slovenske narodne manjšine
Beograd, Srbija
verbic.sasa@gmail.com

Kronologija Nacionalnega sveta – 10 let od ustanovitve (2010–2020)

Članek (PDF) | Članak (PDF) | Paper (PDF)