VABILO – »GOSPODARSKI IZZIVI IN PRILOŽENOSTI ČE ZMEJNEGA SODELOVANJA«

Spoštovani,

vljudno Vas vabimo na sejem Kariera 2011, ki se bo odvijal 23. in 24. novembra 2011 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer se bodo pod skupnim sloganom »Gospodarski izzivi in priložnosti čezmejnega sodelovanja« povezale s slovenske strani tiste organizacije, ki v svoji strategiji in dejavnosti namenjajo velik poudarek čezmejnemu sodelovanju in povezovanju s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Na razstavnem prostoru bodo nastopile tudi slovenske zamejske asociacije:

– Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta,

– Slovensko gospodarsko združenje iz Celovca,

– Razvojna agencija Slovenska krajina iz Monoštra in

– Urad za Evropo iz Reke,

ki želijo opozoriti na potrebo po večjem povezovanju med gospodarskimi subjekti iz matične domovine in iz zamejskega okolja.

Na razstavni prostor vabimo v prvi vrsti mlade, da spoznajo možnosti različnih projektov izmenjav praks in pripravništva, ki jih inštitucije in deželna združenja že izvajajo, in želijo na ta način te priložnosti predstaviti tudi mladim iz matične domovine. Predstavljamo tudi evropski projekt »Dan za punce«, namenjen dekletom iz tretje triade devetletke in projekt čezmejnega sodelovanja »KNOW US«, ki povezuje univerze in gospodarstvo z obeh strani meje s skupnim ciljem: poiskati in posredovati dobre izkušnje na področju spodbujanja inovativnosti v malih in srednjih podjetjih.

V okviru nastopa na sejmu razstavljavci pripravljajo tudi okroglo mizo, ki jo bo z uvodnim nagovorom odprl minister za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Boštjan Žekš.

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

VABILO SLOVENSKE IZSELJENSKE MATICE OB 60-LETNICI

Svečana proslava ob 60. obletnici delovanja

Slovenska izseljenska matica bo v soboto, 3. decembra 2011, ob 11. uri, na Cankarjevi 1/II, v Ljubljani, s svečano proslavo obeležila 60. obletnico delovanja.

Vljudno vas vabimo, da se udeležite proslave in svojim prihodom počastite dogodek.

Svojo udeležbo potrdite na telefonski številki: 01 24 10 280, ali e-naslovu sim@zdruzenje-sim.si.

Veselimo se srečanja z vami.

Predsednik Sergij Pelhan

VABILO NA PROSLAVO OB 10-LETNICI DRUŠTVA SLOVENCEV „PLANIKA“

VABILO

Vljudno Vas vabimo ob 10-letnici Društva Slovencev Planika na dokumentarno razstavo Staneta Koblerja: OD ZABRISA DO PRENOVE IDENTITETE, Slovenci v Bosni in Hercegovini 1530 – 2009 in na predstavitev zbornika in monografije Srbi v Sloveniji, Slovenci v Srbiji, knjiga je objavljena v okviru strokovne revije Traditiones, v založbi Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

Otvoritev razstave bo v nedeljo, 11.12.2011 ob 18.00 v Kulturnem centru, Zrenjanin. Po razstavi Vas vabimo na večerjo.

POZIV

Srdačno Vas pozivamo povodom 10-godišnjice Društva Slovencev „Planika“, na dokumentarnu izložbu: „OD POTISNUĆA DO OŽIVLJAVANJA IDENTITETA,Slovenci u Bosni i Hercegovini 1530-2009“ i na predstavljanje zbornika i monografije „Srbi u Sloveniji, Slovenci u Srbiji“, knjiga je objavljena u okviru stručne revije Traditiones, u izdanju Instituta za slovenačku etnografiju ZRC SAZU.

Otvaranje izložbe je u nedelju, 11.12.2011 u 18.00 sati u Kulturnom centru, Zrenjanin. Nakon izložbe Vas pozivamo na večeru.

Predsednica Društva Slovencev „Planika“,
Martina Drča