Razstava fotografij o Mariboru – Pančevo 7. decembra

U Foajeu Kulturnog centra Pančeva u petak 7. decembra u 19 sati biće otvorena izložba fotografija, plakata i ostalog propagandnog materijala o Mariboru kulturnoj prestonici Evrope kulture  2012. godine.
Izložbu organizuje Udruženje Slovenaca „Logarska dolina“ iz Pančeva ( u osnivanju) u saradnji sa Turističkom organizacijom Maribora i Kulturnim centrom iz Pančeva.

Vabilo na predavanje Decemberski prazniki in praznovanja na Slovenskem

Vabimo vas na predavanje dr. Maje Godina Golije: DECEMBRSKI PRAZNIKI IN PRAZNOVANJA NA SLOVENSKEM, v sredo, 5. decembra ob 18.30 v Drustvu Sava, Terazije 3/IX

 

 

Maja Godina Golija,  je dr. etnoloskih znanosti, univ. dipl. etnologinja in filozofinja.  Rojena  je v Mariboru, kjer je koncala osnovno solo in  gimnazijo.  Studij etnologije in filozofije je zakljucila na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala in doktorirala iz etnologije. Tri semestre doktorskega studija je opravila na Westfälische Wilhelms Universität  Münster.  Od leta 1996 je zaposlena v sekciji za osnovno kulturo Instituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, kjer se ukvarja predvsem z raziskovanjem prehrane, gospodarstva in mestnega zivljenja na Slovenskem. Je avtorica stirih monografij: Maribor 1919–1941: Oris druzabnega zivljenja, 1986; Iz mariborskih predmestij, 1992; Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja, 1996  in Prehranski pojmovnik za mlade, 2006  ter stevilnih znanstvenih clankov in prispevkov. Za Leksikon Etnologije Slovencev (Mladinska knjiga, 2004) je prispevala 164 gesel s podrocja mescanske in delavske kulture ter prehrane. Od leta 2007 je izredna profesorica za podrocje etnologije na Univerzi v Mariboru in Univerzi v Novi Gorici. Na podiplomski soli za studij idej in kultur Univerze v Novi Gorici in ZRC SAZU predava predmet Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev. V letih 2003–2008 je bila clanica izvrsnega predsedstva International Commission for Research into European Food History. Je tudi clanica Slovenskega etnoloskega drustva, SIEF (Societé Internationale d´Ethnologie et deFolklore), International Commission for Ethnological Food Research in urednistva Histroricnega seminarja ZRC SAZU.V letih 2002 in 2003 je bila glavna urednica zbornika Traditiones, od leta 2008 je clanica uredniskega odbora revije Etnolog. Od leta 2010 vodi Raziskovalno postajo ZRC SAZU Maribor in Raziskovalno postajo ZRC SAZU Prekmurje.

 

 

Drustvo Sava

Vabilo na razstavo Josip Pelikan – slovenski fotograf

Arhiv Srbije vabi na otvoritev razstave avtorice mag. Andreje Rihter
z naslovom Josip Pelikan – slovenski fotograf, ki bo v Arhivu Srbije v
sredo, 28. novembra 2012, ob 12.00 uri. Razstavo bo otvoril g. Bratislav
Petković, srbski minister za kulturo in informiranje.
Vljudno vabljeni!

Strune, milo se glasite

Nacionalni svet slovenske narodne manjšine
in Glasbeni center Kragujevac,
vas vljudno vabita na koncert
zborovske glasbe slovenskih skladateljev,
ki so ustvarjali in ustvarjajo v Srbiji.
Koncert „Strune, milo se glasite“ bo
v Kragujevcu,
v slavnostni dvorani
Prve kragujevške gimnazije,
v četrtek, 29. novembra 2012 ob 20. uri.
Prisrčno vabljeni!

Seja Sveta Vlade RS za Slovence po svetu

Na povabilo predsednika Vlade RS in predsednika Sveta Vlade RS za Slovence po svetu Janeza Janše se je v torek, 20. novembra 2012, v Ljubljani sestal Svet Vlade RS za Slovence po svetu, tokrat prvič v novi sestavi. Kot podpredsednica sveta je na seji sodelovala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak, ki je po seji člane tudi sprejela.

Člani sveta so predstavniki slovenskih skupnosti iz zdomstva ter izseljenstva, ki delujejo na področju skrbi za ohranjanje slovenstva povsod po svetu, pa tudi ministri slovenske vlade oziroma državni sekretarji, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko Slovencev po svetu.

 

Osrednji del razprave je bila namenjen izmenjavi informacij o dejavnostih organizacij Slovencev po svetu. Člani sveta so se zahvalili slovenski vladi za aktivno in vztrajno podporo njihovim prizadevanjem za ohranjanje slovenske kulture in jezika med Slovenci, živečimi v tujini. Posebej so izpostavili pomen ohranitve Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu na čelu z ministrico brez resorja, ki priča o skrbi, ki jo slovenska vlada namenja razvoju stikov s slovenskimi skupnostmi po svetu.

 

Sogovorniki so sodelovanje predstavnikov izseljenskih skupnosti s predstavniki Vlade RS ocenili kot plodno. Podpora skupnostim pri ohranjanju slovenskega jezika, vključevanju mlajših generacij v aktivno društveno življenje in vsestranskemu sodelovanju med domovino in državami izseljencev je velika. Predstavniki so seznanili, da je zanimanje za učenje slovenskega jezika v izseljenstvu med Slovenci in drugimi veliko. Na tem področju so zelo veseli tako pomoči Urada kot tudi programov, ki jih ponuja Center za slovenščino kot tuj jezik. Predstavniki Slovencev po svetu so spregovorili tudi o težavah in izzivih, s katerimi se pri svojem delovanju in življenju v tujini srečujejo.

 

Predsednik Vlade je izpostavil, da si Vlada RS preko Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter preko aktivnosti različnih ministrstev in vladnih služb prizadeva za oblikovanje trdne vezi med matično državo in Slovenci po svetu. Delo je usmerjeno v razvijanje skupnega slovenskega prostora, ohranjanje slovenske identitete, jezika, kulture in kulturne dediščine, v ohranjanje in krepitev slovenskih skupnosti in organizacij po svetu in spodbujanje sodelovanja na področjih kot sta znanost in gospodarstvo. Poudaril je, da tu vse možnosti še niso izkoriščene. Nove okoliščine, povezane s čedalje lažjim premagovanjem ovir, ki so jih nekoč predstavljale geografske, tehnološke, administrativne in druge omejitve, danes ponujajo možnosti za razvoj novih oblik konkretnega sodelovanja.

 

Člani Sveta so se ob koncu dogovorili, da bo na osnovi dosedanjih razprav in ob upoštevanju konkretnih predlogov, ki bodo v prihodnjih tednih še prispeli na Urad, pripravljen okvirni načrt dela za prihodnje sodelovanje Slovenije s Slovenci po svetu.

                                                                                  

Na sprejemu po seji sveta je ministrica pozdravila člane ter se jim zahvalila za udeležbo. »Seja je bila produktivna in izjemno pomembna, saj ste nam vsi člani predstavili položaj slovenskih skupnositi v državah, iz katerih prihajate. Seja je pomembna tako za vas, da spoznate eden drugega ter se seznanite z življenjem rojakov po svetu, kakor tudi za nas v Sloveniji, da iz prve roke dobimo informacije o delovanju slovenskih organizacij po svetu ter morebitnih težavah slovenske skupnosti,« je dejala Ljudmila Novak. Člani so se ministrici zahvalili za sprejem ter za vse delo, ki ga v dobro Slovencev po svetu opravlja Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

 

Prevzeto: http://www.uszs.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/737/2694/

 

 

 

 

 

Dnevi slovenskega dokumentarnega filma v Beogradu

Veleposlaništvo vse zainteresirane vljudno vabi, da se udeležijo festivala Dnevi slovenskega dokumentarnega filma v Beogradu, ki bo potekal od 21. do 23. novembra 2012 v Muzeju jugoslovanske kinoteke na Kosovski ulici 11. Vstopnine ni!

Na festivalu bodo predstavljeni trije filmi: AleksandrinkeSpomini med koši (šport; o košarkarju Ivu Daneu) in 20. vek Jurija Gustinčiča (novinarstvo, slovenska in svetovna politika).

Več informacij o samem projektu, filmih, organizaciji okroglih miz z gosti iz Slovenije in sodelovanju študentov slovenskega jezika:

http://www.belgrade.embassy.si/fileadmin/user_upload/dkp_20_vbg/docs/Zlozenka_Festivaldokfilma_fin.pdf

Vabljeni!

 

Dr. Maja Đukanović imenovana v Svet Vlade Republike za Slovence po svetu

Veleposlaništvo obvešča, da je bila dne 24.10.2012 dr. Maja Đukanović s strani predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše imenovana v Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu.

Dr. Maji Đukanović, ki je v preteklem več kot desetletnem obdobju odigrala izjemno vlogo pri društvenem povezovanju in organiziranju izseljencev v Srbiji, iskreno čestitamo in jih želimo veliko uspehov pri zastopanju slovenskih izseljencev v Srbiji v stalnem posvetovalnem telesu Vlade Republike Slovenije.

Člani Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politike ter strategije Republike Slovenije na področju skrbi za Slovence po svetu.

Prva seja novoimenovanega Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu je predvidena 20.11.2012 v Ljubljani.

Uspeh filma „Štraf“

V lanskem šolskem letu so učenci Osnovne šole II iz Murske Sobote ustvarili filmŠtraf, ki je junija letos zmagal na mednarodnem festivalu G-fest. Po priporočilih žirantov je bil film poslan

na največji eko festival v Evropi (Green screen fest) v Beograd, kjer je bil  kot edini slovenski film sprejet v tekmovalni del festivala.

Vsi sodelujoči (12. učencev + 3 spremljevalci) se bodo festivala tudi udeležili in od 14.-16.11. poskušali maksimalno doživeti Beograd.

Zgodba je lep primer, da se z učenci še vedno da delati in to kakovostne stvari. Obisk Beograda in udeležebo

na festivalu sta podprla in omogočila lokalna skupnost in šola. 

Sam programski direktor festivala (Vladimir Šćekić)  je pohvalil film in mu pripisal kar realne možnosti za uspeh tudi na tem festivalu

Nove solske klopi v ucilnici za slovenski jezik Filoloske fakultete

Na povabilo prof. dr. Maje Đukanović, profesorice za slovenski jezik in Andreje Ponikvar, lektorice slovenščine, smo predstavniki Veleposlaništva Republike Slovenije v Beogradu, skupaj s predstavniki Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Srbiji in društva Slovencev »Sava« iz Beograda, obiskali prenovljeno učilnico 24a in kabinet 15a za slovenski jezik pri Filološki fakulteti v Beogradu.

Gostiteljici sta se ob tej priložnosti zahvalili za podporo in finančno pomoč pri opremljanju kabineta in učilnice. Nakup novih šolskih klopi in stolov bo prispeval k izboljšanja pogojev, v katerih poteka poučevanje slovenskega jezika.

Poleg Nacionalnega sveta in veleposlaništva so pri opremljanju prostorov sodelovali še: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Filološka fakulteta Beograd, Sava Osiguranje, Slovenski poslovni klub, podjetja Arcadia, Lexicom, Sepah, Jub in Rumaplast.

Prevzeto: http://www.belgrade.embassy.si/index.php?id=906&tx_ttnews[tt_news]=14295&tx_ttnews[backPid]=905&cHash=865b423f7f