Proslava ob Dnevu maternega jezika, dne 21. februarja 2016, v „Palati Srbija“

 

Dr. Maja Đukanović se je kot predsednica Odbora za izobraževanje, 21. 2. 2016 ob 11. uri udeležila proslave Dneva maternega jezika v organizaciji Urada za človekove in manjšinske pravice Vlade Republike Srbije. Na prireditvi so sodelovali mladi predstavniki narodnih manjšin, ki so s kratkimi nastopi predstavili svoj materni jezik. Predstavnikom medijev so podeljene Zahvale za medijski doprinos v promoviranju kulturnih dosežkov narodnih manjšin. Prireditve se je udeležilo veliko število obiskovalcev, Dan maternega jezika in njegov pomen za pripadnike narodnih manjšin pa je pritegnil veliko pozornost v medijih.

INFORMACIJA SA RADNOG SASTANKA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA VLADE REPUBLIKE SRBIJE SA PREDSTAVNICIMA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA

U Palati Srbija održan je 12. februara 2016. godine radni sastanak Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije sa predstavnicima Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u vezi raspodele sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada Nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 2016. godinu.

 

U prilogu se nalazi Odluka o raspodeli sredstava po Nacionalnim savetima nacionalnih manjina

 

Odluka_o_raspodeli-sredstava

Promocija zbornika “Nacionalni sveti nacionalnih manjšin in kultur 2

V četrtek, 28. januarja 2015, je bila v prostorih Zavoda za kulturo Vojvodine v Novem Sadu, promocija knjige avtorja dr. Alparja Lošonca. Promocije se je v imenu Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine udeležila Elza Ajduković.

Uredniki zbornika dr. Duško Radosavljević, Eva Vukašinović in Miroslav Keveždi, so govorili o pomembnih vprašanjih, ki se tičejo nacionalnih manjšin v Vojvodini in Srbiji, kjer manjšine predstavljajo pomemben član z več kot 15 % celotnega prebivalstva v državi  in čez 30 % v Pokrajini. Zbornik sta izdala Zavod za kulturo Vojvodine in Pokrajinski ombudsman APV.

Zbornik „Nacionalni sveti nacionalnih manjšin in kultur 2“ predstavlja nadaljevanje uspešnega sodelovanja Zavoda za kulturo Vojvodine in Pokrajinskega ombudsmana, ki ponujata različne poglede na aktualne teme o političnem in pravnem položaju nacionalnih svetov narodnih manjšin in delovanju pomembnih manjšinskih kulturnih sistemov.                                                                                   

V zborniku je zbrano petnajst avtorskih besedil, ki poskušajo opredeliti ali odgovoriti na vprašanja: ali smo v obdobju post multikulturalzma? Kakšna integracijska državna politika Republike Srbije je sprejemljiva? Kako do sorazmerne zastopanosti nacionalnih manjšin v politiki? Kakšna je politična kultura nacionalnih svetov narodnih manjšin? Ali je treba depolitizirati nacionalne svete? Kako posodobiti transparentnost delovanja sveta? Kakšna je prihodnost medijev v jezikih narodnih manjšin? Kakšno je aktualno stanje službene večjezičnosti v Srbiji? Kdo so kandidati za ohranjanje nematerialne kulturne dediščine nacionalnih manjšin? Kako nastajajo baze podatkov o kulturnih vsebinah nacionalnih manjšin? Katere ženske romske organizacije so aktivne v Vojvodini in kako spremeniti podobo  Romov? Kaj se lahko o združevanju naučimo iz preteklosti skozi primere rusinskih zadrug?

Na ta vprašanja so v Zborniku odgovarjali dr. Alpar Lošonc, dr. Duško Radosavljević, dr. Dubravka Valić, dr. Katinka Beretka, dr. Vesna Marjanović, dr. Svenka Savić, dr. Zoran Tairović, dr. Janko Ramač, mag. Veronika Mitro, mag. Snežana Ilić, mag. Milina Sklabinski, Nenad Đurđević, Ksenija Marković, Nina Janić in Jelena Perković in spotoma odpirali še mnoga nova vprašanja, ki dajejo dovolj materiala za razmislek in nadaljevanje že začetega dela.