PROMOCIJA „SLOVENIKE“, KULTURNO-NAUČNOG ČASOPISA SLOVENACA U SRBIJI

 

Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine organizuje promociju časopisa „Slovenika – časopisa za kulturu, nauku i obrazovanje“. Mesto događaja je u Ustanovi kulture gradske opštine Stari grad „Parobrod“ (Kapetan Mišina 6a, ulaz iz Gospodar Jevremove ulice), u petak 31. marta 2017, sa početkom u 19.00. Posetiocima će biti predstavljeni ideja, koncept i rezultati projekta „Slovenika“, o kojima će govoriti dr Mladena Prelić, prof. dr Maja Đukanović, Biljana Milenković-Vuković i Marija Vauda.

Časopis „Slovenika“ pokrenut je 2015. godine, sa osnovnom idejom međusobnog povezivanja naučnika i stručnjaka koji se, svako na svoj način, bave istraživanjem slovenačke kulture u Srbiji i srpsko-slovenačkih društvenih, kulturnih i naučnih preplitanja kroz istoriju i danas. Cilj Slovenike je uspostavljanje i podsticanje dijaloga između dve kulture, zato je formiran dvojezično – na slovenačkom i na srpskom jeziku, kako bi svaki istraživač iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja, umetnosti i istorije mogao da se izražava na svom maternjem jeziku. Nakon objavljivanja elektronske verzije časopisa, u trećoj godini svog postojanja, „Slovenika“ je 2017. godine dobila i svoje štampano izdanje.

Izdavač časopisa „Slovenika“ je Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine, predstavničko telo slovenačke zajednice koja živi na teritoriji Republike Srbije i preko koga njeni pripadnici ostvaruju svoja manjinska prava u okviru kulturne samouprave

Konkurs NS 2017

Nacionalni svet slovenske narodne manjšine razpisuje Razpis za financiranje in sofinanciranje projektov s področij izobraževanja, kulture, informiranja in uradne rabe jezika in pisave slovenske narodne manjšine za leto 2017.

 

Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine raspisuje Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma slovenačke nacionalne manjine za 2017. godinu

Konkurs 2017

Obrazac-prijave-za-fizicka-lica 17

Obrazac-prijave-za-pravna-lica 17

Okrogla miza Centra za istraživanje migracija na temo manjšinskih jezikov v procesu evrointegracije

 

V organizaciji Centra za istraživanje migracija, ob podpori Fondacije za otvoreno društvo, je bila v četrtek, 02. marca 2017, organizirana okrogla miza z naslovom »Manjinski jezici u procesu evrointegracije: Otvaranje Poglavlja 26 i Drugi Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23« (»Manjšinjski jeziki v procesu evrointegracije: Odpiranje Poglavja 26 in Drugo Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za Poglavje 23«).

Sestanek je potekal v Hotelu Moskva na Terazijah v Beogradu, udeležili pa so se ga predstavniki narodnih manjšin v Srbiji, njihovih Izobraževalnih odborov, predstavniki Vlade Republike Srbije s področja manjšinskih pravic in državnega sistema izobraževanja, kot tudi predstavniki medijev. V imenu Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine se je okrogle mize udeležila Tanja Tomazin.

Srečanje je z uvodnim nagovorom otvorila Biljana Jović, direktorica Centra. Za njo je spregovorila Snežana Vuković iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in tehnologijo Republike Srbije, ki je nadomeščala sicer napovedano Državno sekretarko Anamarijo Viček. Ga. Vuković je predstavila obširen pregled stanja manjšinskih jezikov v srbskem šolskem sistemu, s poudarkom na zakonskih utemeljitvah Ustave Republike Srbije, ki se nanašajo na zaščito in pravice nacionalnih manjšin. Prav tako je poročala o razpravah v Bruslju glede Poglavja 26 in problematike odgovarjanja na evropske direktive. Nato so se zvrstili trije govorci, ki so vsak na svoj način predali izkušnje posameznih narodnih manjšin, in sicer Svetlana Zolnjanova v imenu NS slovaške narodne manjšine, Darko Sarić Lukendić v imenu NS hrvaške narodne manjšine in Esad Džudžo v imenu bošnjaške narodne manjšine. Po osrednjem delu srečanja jeIgor Kostić iz Urada za človeške in manjšinske pravice Republike Srbije na kratko predstavil Drugo poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za Poglavje 23.

Nekatere od pomembnejših problematik, ki so se odpirale tekom okrogle mize, se nanašajo na: financiranje in tiskanje ustreznih učbenikov (pri tem je g. Sarić Lukendić izpostavil pozitiven vidik razvoja elektronskih učbenikov, ki omogočajo manjše stroške in sprotno izpopolnjevanje vsebovanega gradiva), izobraževanje in zagotavljanje usposobljenega kadra za poučevanje v jezikih manjšin ter problem akreditacije diplom in potrdil, pridobljenih v matičnih državah manjšin. Poudarjena je bila tudi potreba po afirmativni, pozitivno naravnani politiki, ki bi tudi na družbeni ravni spodbujala šolanje na jezikih manjšin.

Več o obravnavanih vsebinah si lahko preberete na naslednji internetni povezavi:

http://www.minoritynews.rs/vidljivi-napreci-ali-znacajne-poteskoce/

DSC_0728

DSC_0700

DRUGO POROČILO O IZVAJANJU AKCIJSKEGA NAČRTA

 

Informacija o predstavljanju osnutka drugega »Poročila o izvajanju Akcijskega načrta za realizacijo pravic narodnih manjšin« (»Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina«).

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije je 24. 02. 2017 organizirala sestanek v zvezi s predstavljanjem osnutka drugega »Poročila o izvajanju Akcijskega načrta za realizacijo pravic narodnih manjšin za 3. in 4. tromesečje 2016«. Sestanek je potekal v Palati Srbija, v imenu NS slovenske narodne manjšine pa se ga je udeležil predsednik Saša Verbič.

V otvoritvenem nagovoru je direktorica Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović poudarila, da so aktivnosti iz »Akcijskega načrta« redno spremljane. Po njenih besedah je 67 % predvidenih aktivnosti za to obdobje uspešno realiziranih ali so v fazi realizacije.

Sestanka so se udeležili predstavniki državnih organov in inštitucij, mednarodnih organizacij, organizacij civilne družbe, nacionalnih svetov narodnih manjšin, kot tudi predstavniki medijev.

Predstavniki nacionalnih svetov narodnih manjšin so v razpravi, ki je sledila, podali pripombe glede hitrosti izvajanja nekaterih aktivnosti, med drugim na področju izobraževanja. Predsednik Nacionalnega sveta makedonske narodne manjšine je s tem v zvezi omenil, da so na uvedbo makedonskega jezika v učni program osnovnih šol čakali kar 7 let. Nacionalni svet slovenske narodne manjšine je svoj predlog za uvedbo slovenskega jazika kot fakultativnega predmeta v osnovnih šolah Republike Srbije podal leta 2015, vendar do današnjega dne še ni prejel sklepa Nacionalnog prosvetnog saveta.

V prilogi objavljamo »Nacrt drugog Izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina«

Izveštaj br. 3-4-2016

INFORMACIJA O RAZPODELITVI SREDSTEV ZA LETO 2017

 

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Republike Srbije (Urad za človeške in manjšinske pravice Republike Srbije) je 24. 02. 2017 organizirala sestanek v zvezi z razpodelitvijo sredstev iz proračuna Republike Srbije za financiranje delovanja Nacionalnih svetov narodnih manjšin v letu 2017.

Sestanek, ki se ga je v imenu Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine udeležil predsednik Saša Verbič, se je odvijal v Palati Srbija, z uvodnim nagovorom pa ga je otvorila Suzana Paunović, direktorica Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Sredstva, namenjena delovanju Nacionalnih svetov narodnih manjšin, za leto 2017 skupno znašajo 245.000.000,00 dinarjev, kar je približno enako kot v predhodnem letu. Za delovanje NS slovenske narodne manjšine je namenjeno 4.095.241,00 dinarjev, kar predstavlja povečanje glede na znesek namenjenih sredstev za leto 2016 (4.081.792,00 dinarjev).

V razpravi, ki je sledila, je bilo med drugim poudarjeno, da bi sredstva, ki jih Vlada Republike Srbije iz svojega proračunskega fonda namenja delovanju Nacionalnih svetov narodnih manjšin, za kvalitetno delovanje le teh v prihodnosti morala biti višja.

V prilogi objavljamo Odločbo o razporeditvi sredstev za vse Nacionalne svete narodnih manjšin v Republiki Srbiji in Odločbo o razpodelitvi sredstev za delovanje Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v letu 2017.

Rešenje o dodeljenim sredstvima za NS slovenačke nacionalne manjine 2017

Raspodela godišnje kvote Nacionalnim savetima 2017