Slovenska skupnost iz Srbije na Blejskem strateškem forumu

 

Blejski strateški forum (BSF) vsako leto združuje najvišje uradnike, poslovneže in strateške partnerje iz poslovnega sektorja Republike Slovenije in drugih držav. BSF predstavlja enega od najpomembnejših ekonomsko-političnih dogodkov v regiji jugovzhodne Evrope. Letos ga je obiskalo 1200 udeležencev iz 80-ih različnih držav, v okviru foruma je potekalo 27 okroglih miz z več kot 180-imi govorci, dogodek pa je podprlo kar 99 partnerjev in sponzorjev. V čast nam je, da smo mogli na lastni koži izkusiti njegovo veličino.
Na povabilo Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu sta Saša Verbič, predsednik Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Republiki Srbiji, in Aurena Dinić, članica in predstavnica Društva Slovencev v Beogradu – Društva Sava, prisostvovala panelu „Diaspora kot most v sodobnih mednarodnih odnosih“, na katerem se je razpravljalo o pomembnosti diaspore za Slovenijo, o modernih načinih vključevanja diaspore v aktivnosti za ohranjanje kulturološke in jezikovne identitete, kot tudi o izzivih, ki jih prinaša odnos med državami in njihovimi diasporami, ter možnostih, kako jih preseči. Panel je z uvodnimi besedami o pomenu slovenske diaspore za Slovenijo otvoril minister v odhodu Gorazd Žmavc. Nato so besedo prevzeli govorci z različnih krajev sveta, ki so predstavili primere dobre prakse negovanja odnosov z diasporo v drugih državah. Enega od primerov je navedel grški namestnik Ministra za zunanje zadeve Terens Spenser Nikolaos Quick, in sicer, da je bilo do tega dne organiziranih več kot 60.000 potovanj v Grčijo za mlade iz njihove diaspore, v cilju njihovega spoznavanja z državo, iz katere izvirajo. Dr. Zvone Žigon iz Urada Republike Slovenije je govoril o projektih in programih, ki jih Slovenija organizira za svojo diasporo, kot so šole jezika, projekti za spodbujanje aktivizma mladih v sosedskih državah Republike Slovenije in novi pristopi k ohranjanju slovenskega jezika – kakršen je spletni online tečaj. Govorci so opozorili, da je eden od velikih izzivov Republike Slovenije „beg možganov“ oziroma odhod velikega števila visoko kvalificirane delovne sile, predvsem mlajših prebivalcev.
Glavni sklep panela je, da je bilo narejeno mnogo dobrega glede odnosa Slovenije in diaspore, čemur smo priča tudi danes. Seveda pa obstaja še mnogo prostora za napredek. Slovenija se veliko uči prek izkušenj drugih držav. O tem priča tudi drža kandidata za novega Ministra Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Petra Jožefa Česnika, ki smo ga imeli možnost poslušati. Veseli nas, da so izhodišča potencialnega novega vodje Urada glede vprašanja poglabljanja in krepljenja odnosov z diasporo in še večje pozornosti na zahodni Balkan pozitivna. Veselimo se let, ki prihajajo, in možnosti, da naš odnos z deželo, iz katere izviramo, postane še bolj pristen, da bi slovensko identiteto, kulturo in jezik ohranili za prihodnje rodove.
Več o konferenci si poglejte na: www.bledstrategicforum.org

Slovenačka zajednica iz Republike Srbije na Bledskom Strateškom Forumu

 

Svake godine Bledski Strateški Forum  (BSF) okuplja najviše zvaničnike iz Republike Slovenije I drugih zemalja kao I  strateških partnera iz biznis sektora. BSF predstavlja jedan od najbitnijih ekonomsko-političkih događaja u regionu jugoistočne Evrope. Ove godine Forum je ugostio 1200 učesnika iz 80 različitih zemalja, u okviru programa bilo je organizovano 27 panela sa više od 180 govornika, dok je događaj podržalo čak 99 partnera i sponzora. Čast nam je da smo imali prilike da iz prve ruke iskusimo njegovu važnost.

Na poziv Urada za Slovence v zamejstvu in tujini, predsednik Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji, Saša Verbič, i članica i predstavnica Društva Slovenaca u Beogradu – Društva Sava, Aurena Dinić su prisustvovali panelu „Dijaspora kot most v sodobnih mednarodnih odnosih“ gde je bilo reči o važnosti dijaspore za Sloveniju, modernim načinima uključivanja dijaspore u aktivnosti za očuvanje kulturološkog I jezičkog identiteta, kao I izazovima sa kojima se susreću države u odnosu sa svojim dijasporama I kako ih prevazići. Panel je otvorio odlazeći Ministar Gorazd Žmavc uvodnim rečima o značaju slovenačke dijaspore za Sloveniju. Nadovezali su se govornici iz različitih zemalja dajući primere dobre prakse kako odnose sa dijasporom neguju druge države. Jedan od primera je naveo zamenik Ministra za inostrane poslove Grčke Terens Spenser Nikolaos Quick da je do sada organizovano preko 60.000 putovanja u Grčku za mlade iz njihove dijaspore, radi upoznavanja sa zemljom iz koje potiču. Dr. Zvone Žigon iz Kancelarije za Slovence u dijaspori se nadovezao sa primerima projekata I programa koje organizuje Slovenija za svoju dijasporu kao što su škole jezika, projekti za podsticanje aktivizma mladih u pograničnim državama sa Slovenijom I novi pristupi za očuvanje slovenačkog jezika – kao što je online kurs. Govornici su konstatovali da je jedan od velikih izazova koji leži pred Slovenijom „odliv mozgova“, odnosno odlazak velikog broja visoko kvalifikovane radne snage, pre svega mlađeg stanovništva.

Zaključak panela je da postoji dosta toga što je urađeno u odnosu Slovenije ka dijaspori I rezultate toga gledamo upravo sada. Međutim postoji dosta toga što se može još uraditi. Slovenija uči kroz razmenu iskustva sa drugim zemljama. O tome svedoči I stav kandidata za novog Ministra Urada za slovence v zamejstvu in po svetu – Jožefa P. Česnika koga smo imali takođe prilike da čujemo, I raduje nas da su stavovi potencijalnog novog prvog lica Urada pozitivni po pitanju produbljivanja I učvršćivanja odnosa sa dijasporom I još većom pažnjom posvećenom zapadnom Balkanu. Radujemo se predstojećim godinama I mogućnostima da naš odnos sa zemljom iz koje potičemo bude još prisniji kako bismo slovenački identitet, kulturu I jezik očuvali za buduća pokoljenja.

Više o konferenciji pogledajte na: bledstrategicforum.org

 

Tekst: Aurena Dinić

 

 

IMG-20180911-WA0025 IMG-20180911-WA0026 IMG-20180911-WA0029 IMG-20180911-WA0030IMG-20180911-WA0024