Ministrica Gordana Čomić obiskala Nacionalni svet slovenske narodne manjšine

 

Nacionalni svet slovenske narodne manjšine je imel to čast, da je prvi nacionalni svet, katerega je obiskala Gordana Čomić, novoizvoljena ministrica za človekove in manjšinske pravice ter družbeni dialog.

Obisk je bil organiziran 29.1.2021 v prostorih Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine na Terazijah 3 v Beogradu. V delegaciji Ministrstva so bile: gospa Gordana Čomić – ministrica na Ministrstvu za človekove in manjšinske pravice ter družbeni dialog; gospa Olena Papuga – državna sekretarka; gospa Ivana Antić – namestnica ministra ter gospa Aleksandra Rašković – vodja kabineta ministra.

V imenu gostitelja, Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine, je goste pozdravil Saša Verbič, predsednik Nacionalnega sveta in je predstavil prisotne člane: prof. dr. Majo Đukanović – podpredsednico Nacionalnega sveta ter predsednico Odbora za izobraževanje, Dragomirja Zupanca – predsednika Odbora za kulturo, Sašo Radića – predsednika Izvršnega Odbora NS, Dina Dolničarjaa- predsednika Odbora za informiranje ter Ivano Mandić – generalno sekretarko NS.

Saša Verbič je v svojem nagovoru predstavil slovensko skupnost v Srbiji in cilje NS v sedanjem mandatu. Spomnil je na konstruktiven doprinos pripadnikov slovenske skupnosti k razvoju Srbije, kot dela srbske družbe. Govoril je o projektu „Znameniti Slovenci v Beogradu“, ki je sedaj dostopen tudi na portalu „Slokult.info“ kot virtualna galerija. Omenil je tudi prizadevanja za ohranjanje občutka nacionalne pripadnosti pri potomcih slovenskih izseljencev in za ohranjanje jezika in kulture.

V zvezi s tem je omenil tudi naslednji popis prebivalstva v Srbiji in je poudaril pomen svobodnega izpovedovanja o poreklu. Poudarjena je potreba po večji vidnosti slovenske skupnosti v javnih glasilih, predvsem pa na javnem servisu RTS, vse v zvezi s popisom.

Prof. dr. Maja Đukanović je govorila o izobraževanju in je omenila, da v društvih Slovencev v Srbiji slovenščino poučujejo učiteljice, ki jih je napotilo Ministrstvo za šolstvo Republike Slovenije. Pouk slovenskega jezika na osnovnih šolah v Srbiji kot izbirnega predmeta poteka od leta 2017. Na Univerzi v Beogradu se slovenski jezik poučuje na lektoratu za slovenistiko, ki je obenem največji lektorat za slovenistiko na svetu. Prof. dr. Maja Đukanović je predstavila tudi znanstveni časopis „Slovenika“, katerega založnika sta Nacionalni svet slovenske narodne manjšine in Univerza v Beogradu.

O informiranju v slovenski skupnosti je govoril Dino Dolničar – docent na Fakulteti dramskih umetnosti. On je poudaril vlogo Interneta, predvsem v tem obdobju pandemije virusa Covid 19. Na portalu „Slokult.info“ je ustanovljen Radio Podkast z aktualnimi informacijami, ki zanimajo člane naše skupnosti ter druge prebivalce Srbije, ki se zanimajo za potovanje v Slovenijo.
Predsednik Odbora za kulturo, Dragomir Zupanc, je govoril o Reviji sodobnega slovenskega filma („Dani slovenačkog filma“), katero skupaj organizirata Društvo Slovencev Sava in Nacionalni svet slovenske narodne manjšine. Omenil je tudi produkcijo dokumentarnih filmov naše slovenske skupnosti.

Saša Radić – predsednik Izvršnega odbora NS je govoril o prestavljanju Razspisa NS za sofinanciranje projektov in programov v letu 2020 zaradi pandemije virusa Covid 19. Predstavil je tudi svoje izkušnje v zvezi s popisom prebivalstva.
Ministrica Čomić je v svoji predstavitvi povedala, da bo vloga Ministrstva omogočiti navzočnost manjšin v javnem servisu RTS, predvsem v obdobju pred popisom prebivalstva. Poudarila je pomen rezultatov popisa za izvajanje nadaljnje politike do nacionalnih manjšin.

Predsednik NS, gospod Saša Verbič je prosil gospo Čomić, da z namenom svobodnega izkazovanja državljanov na popisu 2021 posname sporočilo za javni servis RTS, s katerim bi povabila vse državljane, naj svobodno izkažejo svoje poreklo. NS je ponudil tehnično in strokovno pomoč v realizaciji. Predlog je ministrica z zadovoljstvom sprejela.

Saša Verbič,
predsednik NS slovenske narodne manjšine