Poseta predstavnika Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine i predstavnika Ministarstva za ljudska prava i izbeglice Bosne i Hercegovine Nacionalnom savetu slovenačke nacionalne manjine

 

Misija OEBS-a u BIH u saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji organizovala je studijsku posetu predstavnika Vijeća nacionalnih manjina BiH i predstavnika Ministarstva za ljudska prava i izbeglice BiH Srbiji.

Cilj ove posete je da se  susretima sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina u Srbiji razmene informacije i bliže se upoznaju sa dobrim praksama i iskustvima, kao i da se unapredi regionalna saradnja između BiH i Republike Srbije.

Amela Tandara iz Misije OEBS-a u BiH je na početku sastanka predstavila članove njihove delegacije:

Gdin Kemo Sarač, pomoćnik Ministra, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BIH

Gdin Davor Ebner, član Vijeća nacionalnih manjina BiH,

Gdin Franjo Rover, član Vijeća nacionalnih manjina BiH

Zatim je predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbeglice Kemo Sarač govorio o ciljevima njihove posete i izazovima sa kojima se susreću u svom radu.

Saša Verbič, predsednik NS slovenačke nacionalne manjine je predstavio prisutne članove NS i upoznao goste sa ulogom i aktivnostima NS u Srbiji.

On je izneo iskustva i dobru praksu u radu NS kada je u pitanju promocija i afirmacija slovenačke zajednice u Srbiji. Naglasio je da pripadnici slovenačke zajednice u Srbiji nisu imali do sada ni jedan slučaj diskriminacije.

Konstatovano je da kada je demografska slika u pitanju tu delimo sliku većinskog srpskog naroda, tj. i nas je sve manje što je potvrdio i poslednji popis.

Gosti su na kraju posete zahvalili na gostoprimistvu i razmeni iskustava.

Saša Verbič, predsednik NS

 

Poseta gospođe Brankice Janković, poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nacionalnom savetu slovenačke nacionalne manjine

 

Dana 6. juna 2024. godine Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine posetila je gospođa Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti sa saradnicima. Ispred NS goste je pozdravio Saša Verbič, predsednik Nacionalnog saveta, a prisutni su bili prof. dr. Maja Đukanović, predsednica Odbora za obrazovanje, Dragomir Zuapanc, predsednik Odbora za kulturu i Ivana Mandić, generalni sekretar NS. Saša Verbič je nakon predstavljanja prisutnih upoznao poverenicu sa aktivnostima Nacionalnog saveta i situacijom u slovenačkoj zajednici u Srbiji. On je istakao da do sada nije bilo prijavljenih slučajeva diskriminacije prema pripadnicima slovenačke zajednice u Srbiji. Slovenačka zajednica u Srbiji je većinom urbana populacija i nema naselja gde bi Slovenci činili većinu te nema službenu upotrebu jezika i pisma. Ipak, slovenački jezik je, prema rečima gospođe Maje Đukanović, prisutan kao izborni predmet u osnovnim školama u Srbiji. Takođe je naglasila da se na Fililoškom fakultetu Univerziteta u Beogradu nalazi najveći na svetu Lektorat za slovenački jezik.

Slovenci u Srbiji se bave i promocijom slovenačke kulture prikazivanjem filmova savremene slovenačke kinematografije i proizvodnjom dokumentarnih filmova. O tome je govorio gospodin Dragomir Zupanc, umetnički direktor Revije Dani slovenačkog filma.

Izdavaštvo je još jedan vid promocije naše zajednice i tu se posebno ističe naučni časopis Slovenika, koji u saizdavaštvu sa beogardskim Univerzitetom izlazi već 10 godina.

Radio podkast na portalu Slokult.info je još jedan način koji je učinio našu zajednicu vidljivom u Srbiji i šire. To je veoma važno za manjinsku zajednicu kao što je naša slovenačka.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti gospođa Brankica Janković je govorila o radu institucije koju ona vodi i vrstama diskriminacije koje poznaju.

Na kraju posete se zahvalila za gostoprimstvo.

Saša Verbič, predsednik NS