Izvedenski sestanek s predstavniki Evropske komisije o položaju nacionalnih svetov narodnih manjšin

 

Dne, 28. maja 2015, je v Beogradu potekala izvedenska misija Urada za izmenjavo informacij o tehnični pomoči (TAIEX), ki jo je vodil prof. dr.  Rainer Hofmann, organizirala pa sta jo Evropska komisija – Direktorat za sosedsko politiko in širitev ter Ministrstvo za državno upravo in lokalno samoupravo Republike Srbije.

Izvedenski sestanek je bil organiziran z namenom, da bi pripravili celostno analizo izvajanja Zakona o nacionalnih svetih narodnih manjšin s posebnim poudarkom na usklajevanju tega dokumenta z mednarodnimi standardi, resorno zakonodajo s področja kulture, informiranja in izobraževanja ter ob upoštevanju odločbe Ustavnega sodišča (Službeni glasnik RS, št. 20/14), s katero so razveljavljene nekatere odredbe zgoraj navedenega Zakona. Analiza trenutnega stanja bo izhodiščna točka za spremembo Zakona o nacionalnih svetih narodnih manjšin, kar je v skladu s priporočili Posvetovalnega odbora Okvirne konvencije Sveta Evrope o zaščiti narodnih manjšin. Sprememba Zakona pa je tudi ena izmed prednostnih nalog iz Akcijskega načrta za pogajalska izhodišča za 23. poglavje – pravosodje in osnovne pravice.

Na omenjenem sestanku je v imenu Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine sodeloval predsednik NS Saša Verbič, ki je v svojem prispevku predstavil slovensko manjšino in izpostavil položaj majhnih nacionalnih svetov in probleme, ki iz tega izhajajo, saj obstoječi zakon zanje nima posluha. Omenil je tudi probleme s financiranjem ter zmanjšanje števila slovenskega prebivalstva, ki se je po podatkih zadnjega popisa zmanjšalo za kar 20 odstotkov. Povedal je, da so naše dejavnosti osredotočene predvsem na slovensko kulturo in jezik, s čimer si prizadevamo za ohranjanje nacionalne identitete. Zaradi striktnega izvajanjaUredbe o postopku razporeditve sredstev iz proračuna Republike Srbije za financiranje dela nacionalnih svetov narodnih manjšin je Nacionalni svet slovenske narode manjšine v letošnjem letu dobil zmanjšana sredstva, kar neposredno vpliva in ogroža našo osnovno dejavnost

Posted in Uncategorized.