JAVNI RAZPIS URADA VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja javna razpisa za sofinanciranje programov in projektov Slovencev v zamejstvu in po svetu v letu 2013, ki sta bila danes, 28. decembra 2012, objavljena v Uradnem listu RS.

Razpis je namenjen dejavnostim slovenskih rojakov v tujini. Cilji javnega razpisa so utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete, krepitev znanstvene dejavnosti, krepitev gospodarske dejavnosti, vključevanje mladih in dejavnosti za mlade, vzdrževanje struktur in dejavnosti avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in medsebojno povezovanje oziroma čezmejno povezovanje.

Prosilci morajo zaprte in jasno označene prijave poslati na Urad. Rok za oddajo prijav je 7. februar 2013 (kot dokazilo o oddaji velja poštni žig). Pravne in fizične osebe iz zamejstva (z izjemo Slovencev na avstrijskem Štajerskem) vloge do istega roka pošljejo osrednjim organizacijam Slovencev v zamejstvu, ki so navedene v besedilu razpisa. 


Posted in Uncategorized.