MAJA ĐUKANOVIĆ IN DARKO ILIN, CANKAR I(IN) MI: MEDNARODNA ŠTUDENTSKA KONFERNCA IN ZBORNIK

Slovenika V (2019) 177-179
Prikaz

Maja Đukanović
Univerza v Beogradu
Filološka fakulteta
Srbija
maja.djukanovic@fil.bg.ac.rs

Darko Ilin
Univerza v Beogradu
Filološka fakulteta
Srbija
darko.ilin@yandex.com

Cankar i(in) mi: mednarodna študentska konfernca in zbornik / Cankar i(in) mi: međunarodna studentska konferncija i zbornik

Članek (PDF) | Članak (PDF) | Paper (PDF)