MARIJA STANONIK, GLASOVI – KNJIŽNA ZBIRKA SLOVENSKIH FOLKLORNIH PRIPOVEDI IZ NAŠIH DNI

Slovenika V (2019) 159-161
Prikaz

Marija Stanonik
ZRC SAZU
Inštitut za slovensko narodopisje
Ljubljana, Slovenija
marija.stanonik@zrc-sazu.si

Glasovi – knjižna zbirka slovenskih folklornih pripovedi iz naših dni / Glasovi – zbirka knjiga slovenačkih folklornih priča iz naših dana

Članek (PDF) | Članak (PDF) | Paper (PDF)