Okrogla miza „Financiranje dela nacionalnih svetov narodnih manjšin“

 

Kuća ljudskih prava, sreda, 25. marec 2015 ob 12h

Dne 25.03.2015 je v Kući ljudskih prava potekala okrogla miza z naslovom „Financiranje dela nacionalnih svetov narodnih manjšin“, ki sta jo organiziralaBeogradski centar za ljudska prava in organizacija Urban. Okrogla miza je potekala v okviru projekta Aktivni mladi za aktivne nacionalne savete, ki ga je podprla Delegacija Evropske unije v Srbiji. Okrogle mize se je v imenu Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine udeležila Barbara Navala, sekretar.

Okrogla miza je bila eden od šestih načrtovanih sestankov, katerih cilj je vzpostavitev konstruktivnega dialoga med nacionalnimi sveti narodnih manjšin, državnimi organi in organizacijami civilne družbe o vlogi, pomenu in izzivih nacionalnih svetov pri uresničevanju pravic narodnih manjšin v zvezi s samoupravo na področju kulture, izobraževanja, obveščanja in službeni uporabi jezika.

Dušanka Popović iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava je prisotnim uvodoma predstavila zakonski okvir, ki ureja financiranje nacionalnih svetov. Predstavila je historiat pravnih aktov in nato še pravne akte, ki so trenutno v veljavi. Nato je podrobneje pojasnila način razporejanja sredstev ter uredbe in zakone, ki to področje urejejo.

Nato je Vera Alvirović iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava nekaj besedpovedala o operativnih finančnih zadevah ter predvsem o finančnih obveznostih, ki jih morajo nacionalni sveti izpolnjevati. Tu je podrobneje predstavila periodične obveznosti nacionalnih svetov (kvartalna in letna poročila, revizorska poročila) ter roke za njihovo predložitev.

Robert Sepi, namestnik Zaštitnika građana za prava nacionalnih manjina, je v svoji predstavitvi predstavil delo svoje institucije in pojasnil, kako poteka pritožni postopek, če pride do morebitnega kršenja pravic nacionalnih manjšin.

Na koncu uvodnega dela pa je spregovorila tudi Danka Delić, predstavnica Državne revizorske insitucije, in se osredotočila predvsem na revizijo, ki jo ta institucija izvaja v zvezi z namenskim koriščenjem proračunskih sredstev.

Po uvodnem delu je sledila razprava, kjer so predstavniki nacionalnih svetov lahko predstavnikom institucij postavljali vprašanja ter izrazili svoje mnjenje glede financiranja dela nacionalnih svetov ter drugih vprašanj povezanih s financami in pravicami nacionalnih manjšin.

KORISTNE POVEZAVE:

http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/nacionalne-manjine2/propisi-i-strategije

http://www.pravamanjina.rs/index.php/sr

Posted in Uncategorized.