POPIS STANOVNIŠTVA 2022 U SRBIJI

 

slovenci_smo_popis_logo_2022_3

Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine u Srbiji obaveštava sve pripadnike slovenačke zajednice da će se od 1-31.10.2022. godine održati Popis stanovništva u Srbiji.

Rezultati popisa stanovništva su važni za celu državu Srbiju, ali su posebno važni za manjinske zajednice koje tu žive.

Zato Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine poziva sve građane slovenačkog porekla koji žive u Srbiji da se prilikom popisa slobodno izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti. To pravo im je zagarantovano Ustavom Republike Srbije.

Od broja građana koji se budu izjasnili kao Slovenci zavisiće i status naše zajednice u Srbiji.

Izjašnjavanje je po slobodnoj volji i potpuno je anonimno. Brojevi su samo statistički podaci i ne vezuju se za identitet lica.

Popis izvodi Republički zavod za statistiku uz pomoć Eurostata i po evropskim standardima.

Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine kao predstavničko telo slovenačke zajednice poziva sve građane Srbije slovenačkog porekla da uzmu učešće u Popisu 2022. godine.

Članovi Nacionalnog saveta su ugledni građani Srbije i slovenačke zajednice u Srbiji.

https://slovenci.rs/nacionalni-svet/clani/

POPIS PREBIVALSTVA 2022 V SRBIJI

Nacionalni svet slovenske narodne manjšine v Srbiji obvešča vse člane slovenske skupnosti, da se bo od 1-31.10.2022 v Srbiji opravil Popis prebivalstva.

Rezultati popisa prebivalstva so pomembni za celotno državo Srbijo, ampak so posebej pomembni za manjšinske skupnosti, ki v njej živijo.

Zaradi tega, Nacionalni svet slovenske narodne manjšine vabi vse občane slovenskih korenin, ki živijo v Srbiji, da se pri Popisu svobodno izjavijo o svoji nacionalni pripadnosti. Ta pravica jim je zagotovljena po Ustavi Republike Srbije.

Od števila občanov, ki se bodo izjavili kot Slovenci, odvisen je tudi status naše skupnosti v Srbiji. Izjava je po svobodni volji in popolnoma je anonimna. Številke so samo statistični podatki in se ne vežejo za identiteto osebe.

Popis izvaja „Republički zavod za statistiku“ s podporo Evrostata in po evropskih standardih.

Nacionalni svet slovenske narodne manjšine v Srbiji, kot predstavniško telo slovenske skupnosti, vabi vse občane Srbije slovenskih korenin, da se udeležijo Popisa prebivalstva 2022.

Člani Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Srbiji so ugledni občani Srbije in slovenske skupnosti v Srbiji.

https://slovenci.rs/nacionalni-svet/clani/

slovenci_smo_popis_logo_2022_300

Posted in Uncategorized.