Predstavitev časopisa Slovenika, slovenske narodne manjšine v Srbiji

 

V Prešernovi dvorani SAZU v Ljubljani je bil 28. novembra predstavljen znanstveni časopis Slovenika, ki ga je ustanovil in ga izdaja Nacionalni svet slovenske narodne manjšine iz Srbije. Promocija je organizirana v sodelovanju z Inštitutom za izseljenstvo in migracije SAZU, Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Nacionalnim svetom slovenske narodne manjšine v Srbiji.

Številčni zainteresirani publiki so Sloveniko predstavile prof. dr. Maja Đukanović, Biljana Milenković Vuković in Marija Vauda, prisotne pa so pozdravili predstavniki organizatorjev – dr. Janja Žitnik Serafin, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič in Saša Verbič.

Časopis Slovenika je ustanovljen z željo, da bi zbrali prispevke in spodbudili k ustvarjanju strokovnjake slovenskega rodu ter strokovnjake, ki se ukvarjajo s tematiko vprašanj v zvezi s Slovenijo, slovensko znanostjo in umetnostjo v Srbiji, z željo, da bi omogočili objavo obravnav slovensko-srbskih znanstvenih vprašanj, predvsem s področja humanistike. K sodelovanju so vabljeni strokovnjaki z inštitucij, ki se ukvarjajo z naštetimi vprašanji, in to predvsem s stališča izseljenstva. Predstavljeni sta bili prvi dve številki ter napovedana tretja, ki bo izšla do konca leta 2017.

Slovenika je dostopna na spletni strani Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine:https://slovenci.rs/slovenika/

P1050585

P1050588

P1050590

P1050596

P1050609

P1050610

P1050611

Posted in Uncategorized.