STEFAN SAVIĆ, IMAGINARNA MUZIČKA SCENA U KAMERNIM DELIMA MIHOVILA LOGARA – PRIKAZ KONCERTA ODRŽANOG U GALERIJI SANU 6. OKTOBRA 2022. GODINE

Slovenika VIII (2022) 249-252
Prikaz

Stefan Savić
Muzikološki institut SANU
Beograd, Srbija
stefansavic111@gmail.com

Imaginarna muzička scena u kamernim delima Mihovila Logara – prikaz koncerta održanog u Galeriji SANU 6. oktobra 2022. godine / Imaginarna glasbena scena v komornih deli Mihovila Logarja – prikaz koncerta v Galeriji SANU 6. oktobra 2022

Članak (PDF) | Članek (PDF)