TEODORA TRAJKOVIĆ, УВОДНА РЕЧ / UVODNIK / EDITORIAL

Slovenika IX (2023) 7-18
Uvodna reč / Uvodnik / Editorial
UDK: 78.071.1 Вауда З.

 

Teodora Trajković
Muzikološki institut SANU
Beograd, Srbija
teodora.trajkovic93@gmail.com

 

Povodom sto godina od rođenja Zlatana Vaude / Ob stoti obletnici rojstva Zlatana Vaude / On the Occasion of the Centenary of the Birth of Zlatan Vauda

 

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)