Uvodna reč

 

Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine u Srbiji odlučio je na svojoj 5. redovnoj sednici, 27. juna 2015, da započne sa izdavanjem svog časopisa za kulturu, nauku i obrazovanje, koji će objavljivati i prikazivati delovanje, istraživanje i razmišljanje pojedinaca koji se u Srbiji, Sloveniji i drugde bave navedenim temama.

Osnovna ideja pri osnivanju Časopisa za kulturu, nauku i obrazovanje bila je da se u okviru jedne publikacije prikaže istraživanje i razmišljanje autora koji se bave ovim područjima u Srbiji i Sloveniji i da objavljuje članke koji će na stručnom nivou združiti i povezati različita stvaralačka i istraživačka područja, ona koja se u bilo kakvom smislu tiču Slovenije i/ili Srbije. Do sada su o kulturi i kulturnim događajima izveštavali pre svega bilteni pojedinih slovenačkih društava u Srbiji, koji su na svojim stranicama objavljivali kratke izveštaje o priredbama i projektima pripremljenim u okviru određenog društva. Zato smo odlučili da Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine, kao centralna organizacija koja okuplja sve Slovence u Srbiji bez obzira na njihovo članstvo ili ne u pojedinačnim društvima, postane nadležan za izdavanje publikacije koja će udružiti razmišljanje i rad svih koji se u Srbiji ili u Sloveniji bave kulturom, naukom, obrazovanjem i učenjem, te likovnim i literarnim stvaralaštvom, kao i onih čiji se radovi dotiču jednog ili drugog kulturnog prostora.

Naziv časopisa Slovenika [1] izabrali smo tako da čitaocu odmah bude jasno da se radi o časopisu namenjenom pre svega slovenačkoj kulturi i njenom uvažavanju − odnosno saživotu u srpskom kulturnom prostoru, te da bi, takođe, bio jasno prepoznatljiv i u Sloveniji, odnosno − u međunarodnoj sredini. Takođe, naslovna strana, koju je oblikovala vizuelna umetnica Marija Vauda, zasnovana je tako da će se motiv peščanog sata, koji je autorka zamislila kao simbol prelivanja energije i simbioze dveju kultura, te neprekidnog toka istorijskog, duhovnog i intimnog vremena njenih predstavnika, pojavljivati na naslovnoj strani svakog izdanja Slovenike – uvek isti, a ipak malo promenjen − i na simboličan način upozoravati na različite uglove gledanja pripadnikâ obeju kultura.

Međunarodnu redakciju časopisa Slovenika čine ugledni predstavnici slovenačke nacionalne manjine u Srbiji, koji su svojim delovanjem dokazali veliku predanost slovenačkoj kulturi i njenom očuvanju, jer su svojim radom doprineli boljem poznavanju i produbljenom razumevanju slovenačke kulture u Srbiji, kao i stručnjaci iz Slovenije i Srbije koji su svojim radom na jedan ili drugi način povezani sa slovenačkom kulturom na ovom prostoru, te koji mogu − kao izvrsni intelektualci i stvaraoci − da doprinesu kvalitetu našeg časopisa.

Časopis će izlaziti u elektronskom i štampanom obliku, biće dvojezičan, sa idejom da se svaki od autora može izražavati na jeziku koji mu najviše odgovara. Ova sloboda nam se čini još značajnijom zato što smo kao predstavnici manjine u posebnoj obavezi unapređivanja interkulturalnosti i pozitivnog dijaloga među različitim kulturama. Verujemo da ćemo tako doprineti boljem međusobnom razumevanju i da ćemo naučiti da čitamo, poštujemo i cenimo jedni druge.

Naš cilj je da Slovenika postane redovna publikacija, koja će u narednim brojevima objavljivati stručne članke vrhunskih autora i, što je još važnije, koja će pridobiti svoje redovne čitaoce. Nadamo se da ćemo preko našeg časopisa uspeti da prikažemo slovenačku manjinu u Srbiji u novom svetlu i nadamo se, takođe, da će časopis vremenom postati prepoznatljiv među čitaocima u Sloveniji i među slovenačkim čitaocima širom sveta. Takođe se nadamo da će Slovenika uspeti da sebi utre put i pronađe svoje mesto među sličnim publikacijama.

Saša Verbič
Predsednik Nacionalnog saveta
slovenačke nacionalne manjine
Beograd, Srbija

[1] U skladu sa Rečnikom slovenačkog književnog jezika, reč slovenika znači „knjiga, izdavanje slovenačkih dela i dela o slovenačkom jeziku i književnosti.“ http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa &expression=slovenika&hs=1