Zoran JOVIČIĆ

 

Življenjepis

Sem Zoran Jovičić, rojen 12. 06. 1960 v Ljubljani. Moja mama je bila Slovenka. Leta 1974 sem se preselil iz Ljubljane v Rumo.

V Rumi sem končal srednjo trgovsko šolo in Visoko strokovno šolo za vzgojitelje in športne trenerje. Govorim slovenski in srbski jezik.

Svojo športno tekmovalno kariero sem kot boksar začel pri petnajstih letih, končal pa v 33. letu. Opravil sem mednarodni sodniški izpit, nekaj let sem sodil tekme v boksu, potem sem se povsem posvetil delu z otroki in mladostniki v vseh starostnih skupinah.

Na pobudo manjšega števila slovenskih potomcev, živečih v Rumi, smo leta 2009 ob veliki pomoči gospoda Jožefa Kečka, takratnega konzula RS v Beogradu in prve sekretarke veleposlaništva gospe Saše Ivanc ustanovili Društvo Slovencev Emona Ruma. Na prvi skupščini društva so me izbrali za predsednika.
Ves čas si priazdevamo, da povezujemo naše društvo z vladnimi in nevladnimi organizacijami v Sloveniji ter skrbimo za promocijo Slovenije na vseh ravneh.
Leta 2010 sem bil izbran v prvi Nacionalni svet slovenske narodne manjšine v Srbiji.
Leta 2011 sem pod strokovnim vodstvom Zavoda za šolstvo R Slovenije začel poučevati kot honorarni učitelj slovenskega jezika v Irigu in Vrdniku.
Od leta 2014 leta sem v Nacionalnem svetu slovenske narodne manjšine v Srbiji predsednik odbora za uradno rabo slovenskega jezika v Srbiji