Конвенцијa о елиминисању свих облика дискриминације жена

 

Обавештавамо вас да је Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије Конвенцију о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW) са Опционим протоколом, поред српског језика, превела и на 16 мањинских језика – румунски, русински, македонски, мађарски, чешки, албански, босански, црногорски, хрватски, словачки, бугарски, ромски, буњевачки, украјински, влашки и немачки језик.

Република Србија чланица је ове Конвенције од 12. марта 2001. године, о чијем спровођењу редовно извештава надлежни УН Комитет за елиминисање дискримнације жена.

Текст конвенције са преводима доступан је на званичној интернет страници Канцеларије за људска и мањинска права, на линку: https://bit.ly/2NaYV6G
Објављено у Uncategorized