Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina usaglasiti sa Ustavom

 

Beogrаd, 6. februаr 2014. godine – Držаvni sekretаr Ministаrstvа prаvde i držаvne uprаve Vlаde Republike Srbije Gordаnа Stаmenić rаzgovаrаlа je dаnаs sа predstаvnicimа nаcionаlnih sаvetа nаcionаlnih mаnjinа povodom odluke Ustаvnog sudа Srbije kojom su određene odredbe Zаkonа o nаcionаlnim sаvetimа nаcionаlnih mаnjinа ocenjene neustаvnim.

U sаopštenju ovog ministаrstvа nаvodi se dа je nа sаstаnku ukаzаno nа to dа nаcionаlni sаveti imаju nedoumice u pogledu primene odredbi ovog zаkonа koje su proglаšene neustаvnim, s obzirom nа to dа odlukа Ustаvnog sudа još nije objаvljenа u Službenom glаsniku.

 

 

Učesnici sаstаnkа su ocenili dа Predlog zаkonа o izmenаmа i dopunаmа Zаkonа o nаcionаlnim sаvetimа nаcionаlnih mаnjinа, koji je Vlаdа usvojilа 17. decembrа 2013. godine, trebа uputiti i novom sаzivu Nаrodne skupštine, nаkon pаrlаmentаrnih izborа.

 

Postignut je dogovor o tome dа potom trebа pristupiti izmenаmа i dopunаmа i ostаlih odredbi zаkonа, tаko dа one budu usаglаšene sа Ustаvom Srbije, аli i sа odredbаmа zаkonа koji regulišu obrаzovаnje, informisаnje, kulturu i službenu upotrebu jezikа i pismа.

 

Sаstаnku je, pored predstаvnikа nаcionаlnih sаvetа, prisustvovаlа i direktor Kаncelаrije zа ljudskа i mаnjinskа prаvа Vlаde Republike Srbije Suzаnа Pаunović, dodаje se u sаopštenju.

 

Preuzeto sa: http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=204597

 

Odrede zakona o nacionalnim savetima za sada na snazi

Ministarstvo pravde i državne uprave uputiće u najskorije vreme svim nacionalnim savetima obaveštenje da će do stupanja na snagu odluke Ustavnog suda kojom su određene odredbe Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ocenjene neustavnim i dalje važiti postojeće odredbe, izjavila je danas direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.

Ona je navela da je na zahtev Bošnjačkog nacionalno veće i Nacionalnog saveta Albanaca, kao i Koordinacije nacionalnih saveta juče održan sastanak kome su prisustvovali i predstavnici Ministarstva pravde i državne uprave na temu posledica donete odluke Ustavnog suda na kome su prisustvovali predstavnici svih nacionalnih saveta.

„Dogovorili smo se da već urađene izmene i dopune Zakona o nacionalnim savetima, koje obuhvataju samo izborni proces, budu odmah upućene novom sazivu parlamenta na usvajanje jer je važno da taj deo zakona bude uređen na nov način onako kako je predloženo“, rekla je Tanjugu Paunović.

Ona je istakla da je to neophodno kako bi se izbori za nacionalne savete, koji se očekuju krajem godine, dočekali sa jasnom, nedvosmislenom i preciznom proceduromm po kojoj će taj proces teći.

 

 

Prema njenim rečima, na sastanku je doneta i odluka da nakon stupanja na snagu odluke Ustavnog suda ponovo bude formirana radna grupa u kojoj će biti, pored predstavnika resornog i drugih ministarstava, i predstavnici nacionalnih saveta, a kako bi se videlo kako i ostale odredbe zakona mogu da se unaprede, ali i na koji način će se odluke Ustavnog suda implementirati u nova zakonodavna rešenja.

 

 

Ona je istakla i da je u skladu sa tim Koordinacija nacionalnih saveta ukazala da će već u narednoj nedelji otpočeti aktivnosti.
„Zakon o nacionalnim savetima se ne primenjuje kratak vremenski rok. Već imamo određena iskustva i predloge i Zakon može biti bolji. Kooordinacija nacionalnih saveta će početi sa analizom““, rekla je Paunović dodajući da se brzo može pristupi daljem radu na izmenama zakona.

Na sastanku je dogovoreno i da će Ministarstvo pravde i državne uprave u najskorije vreme uputiti svim nacionalnim savetima jedan vid saopštenja o tome da do stupanja na snagu odluke Ustavnog suda i dalje važe postojeće odredbe zakona.

Prema njenim, rečima, to je neophodno pre svega zato što su nacionalni saveti ukazali da u su u vakuumu nastala različita tumačenja i predstavljane odluke Ustavnog suda bez obzira što ona još uvek nisu objavljena niti su stupila na snagu.
„Takva odluka je doneta i zbog toga što se veliki broj onih na koji se odnosi -obrazovne, institucije u kulturi, ponašaju kao da je odluka stupila na snagu. Da bi tu pravnu nesigurnost otklonili dogovor je da resorno ministarstvo zvanično obavesti nacionalne savete da do stupanja odluka Ustavnog suda na snagu važe i dalje postojeće odredbe Zakona“, rekla je Paunović.

Ukazujući da su odluke Ustavnog suda uglavnom vezane za pitanje nadležnosti, osnivačkih prava posebno kada su u pitanju obrazovne i institucije kulture, ona je navela da je to i prilika da se preispitaju neka druga zakonska rešenja.

Predsednici nacionalnog saveta Albanaca i Bošnjačkog nacionalnog veća zatražili su krajem januara hitno zakazivanje sednice Koordinacije nacionalnih saveta i hitan prijem kod direktorke Kancelarije Suzane Paunović zbog odluke Ustavnog suda kojom su osporene pojedine odredbe nacionalnih savjeta nacionalnih manjina.

Preuzeto sa sajta: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/626-odrede-zakona-o-nacionalnim-savetima-za-sada-na-snazi