ODPRTO PISMO – VOLITVE V NACIONALNI SVET

 

V prilogi pošiljamo odprto pismo glede
volitev v Nacionalni svet in sestavljanja list,
saj menimo, da če že sestavljamo tako
listo, ki bo pravično zastopala vsa društva
in s tem reprezentativno predstavljala društveno
skupnost, da se vendarle pri sestavljanju
take liste morajo upoštevati določeni
kriteriji, o katerih smo že toliko razpravljali in
kateri so bili dogovorjeni, da bi
bila naša društva s tem reprezentativno in
objektivno zastopana, kajti le tako bomo
lahko delovali v korist
in dobro celotne naše skupnosti.
IO Društva Slovencev Planika