Okrogla miza „Financiranje dela nacionalnih svetov narodnih manjšin“

 

Kuća ljudskih prava, sreda, 25. marec 2015 ob 12h

Dne 25.03.2015 je v Kući ljudskih prava potekala okrogla miza z naslovom „Financiranje dela nacionalnih svetov narodnih manjšin“, ki sta jo organiziralaBeogradski centar za ljudska prava in organizacija Urban. Okrogla miza je potekala v okviru projekta Aktivni mladi za aktivne nacionalne savete, ki ga je podprla Delegacija Evropske unije v Srbiji. Okrogle mize se je v imenu Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine udeležila Barbara Navala, sekretar.

Okrogla miza je bila eden od šestih načrtovanih sestankov, katerih cilj je vzpostavitev konstruktivnega dialoga med nacionalnimi sveti narodnih manjšin, državnimi organi in organizacijami civilne družbe o vlogi, pomenu in izzivih nacionalnih svetov pri uresničevanju pravic narodnih manjšin v zvezi s samoupravo na področju kulture, izobraževanja, obveščanja in službeni uporabi jezika.

Dušanka Popović iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava je prisotnim uvodoma predstavila zakonski okvir, ki ureja financiranje nacionalnih svetov. Predstavila je historiat pravnih aktov in nato še pravne akte, ki so trenutno v veljavi. Nato je podrobneje pojasnila način razporejanja sredstev ter uredbe in zakone, ki to področje urejejo.

Nato je Vera Alvirović iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava nekaj besedpovedala o operativnih finančnih zadevah ter predvsem o finančnih obveznostih, ki jih morajo nacionalni sveti izpolnjevati. Tu je podrobneje predstavila periodične obveznosti nacionalnih svetov (kvartalna in letna poročila, revizorska poročila) ter roke za njihovo predložitev.

Robert Sepi, namestnik Zaštitnika građana za prava nacionalnih manjina, je v svoji predstavitvi predstavil delo svoje institucije in pojasnil, kako poteka pritožni postopek, če pride do morebitnega kršenja pravic nacionalnih manjšin.

Na koncu uvodnega dela pa je spregovorila tudi Danka Delić, predstavnica Državne revizorske insitucije, in se osredotočila predvsem na revizijo, ki jo ta institucija izvaja v zvezi z namenskim koriščenjem proračunskih sredstev.

Po uvodnem delu je sledila razprava, kjer so predstavniki nacionalnih svetov lahko predstavnikom institucij postavljali vprašanja ter izrazili svoje mnjenje glede financiranja dela nacionalnih svetov ter drugih vprašanj povezanih s financami in pravicami nacionalnih manjšin.

KORISTNE POVEZAVE:

http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/nacionalne-manjine2/propisi-i-strategije

http://www.pravamanjina.rs/index.php/sr

O varovanju enakosti in boju proti diskriminaciji

 

V petek, 20.03.2015, je bil v okviru Kuće ljudskih prava i demokratije in v sodelovanju s Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti organiziran seminar, namenjen nacionalnim svetom narodnih manjšin v Srbiji.

Glavni poudarek seminarja je bil prepoznavanje diskriminacije in uporaba obstoječih mehanizmov za boj proti diskriminaciji. Predavatelj Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava je udeležence najprej seznanil s pojmom diskriminacije, kaj diskriminacija sploh je, kje se z njo srečujemo in kakšna je zakonska podlaga za boj proti diskriminaciji. V drugem delu seminarja pa je Emila Spasojević, višja svetovalka strokovne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti nekaj več povedala o delu in vlogi Poverenika ter problemih, s katerimi se ta služba srečuje.

Seminarja se je v imenu Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine udeležila Barbara Navala, sekretar.

Več o varovanju enakosti in boju proti diskriminaciji lahko preberete v borošuri:http://www.ravnopravnost.gov.rs/sr/knjige/za%C5%A1tita-ravnopravnosti-priru%C4%8Dnik-za-nacionalne-savete-nacionalnih-manjina

protidiskriminaciji1

protidiskriminaciji2

Literarni večer s Ferijem Lainščkom

 

petek, 20. marca 2015 bo ob 19.30 v prostorih Društva Slovencev v Beogradu Sava (Terazije 3/IX) literarni večer z vsestranskim

slovenskim ustvarjalcem, pisateljem, pesnikom in scenaristom, Ferijem Lainščkom.

Lainšček je dvakratni prejemnik prestižnega priznanja za najboljši slovenski roman, kresnik.

Glavna tema pogovora bo avtorjev zadnji roman, Strah za metulje v nevihti, ki se dogaja v Beogradu.

Pogovor vodi mag. Laura Fekonja, lektorica za slovenski jezik na Filološki fakulteti v Beogradu.

Prisrčno vabljeni!

Kulturni dan v društvih

 

1. KOVIN

 
V KC Kovin je bil v sredo, 25. februarja svečano obeležen Prešernov dan v organizaciji Društva Slovencev Južnega Banata „Logarska dolina“ iz
Pančeva skupaj s člani podružnice iz Kovina in Osnovno šolo „Đure Jakšić“ iz Kovina. Učenci so se ob mentorstvu svojih učiteljev predstavili s
prikazom del Franceta Prešerna, Otona Zupančiča, Ivana Minatija in Pavla Golie. Prisotne sta pozdravila predsednik Odbora za informiranje Nacionalnega sveta
Josip Veber in predsednik podružnice DS „Logarska dolina“ Aleksandar Ermenc. V okviri programa so prikazani tudi promotivni film o Ptuju in Ormožu
ter predstavljena OŠ iz Ormoža, ki se bo pobratila z OŠ „Đure Jakšić“ iz Kovina. Na koncu je predstavljeno tudi Društvo gospodarstvenikov Ormož,
ki je omogočilo pogostitev z izbranimi specialitetami in ormoškimi vini
KOVIN1
KOVIN2
2. NIŠ
 
Najmlajši člani slovenske kulturne skupnosti „France Prešeren“ iz Niša so bili letos zelo pridni saj so se s pomočjo učiteljice Tatjane Bukvič z veseljem učili novih recitacij in nestrpno čakali svoj nastop.  Vse prisotne  so navdušili, ko so na koncu prireditve vsi skupaj zapeli Kekčevo  pesem
in tako zasejali dobro voljo pri vseh ljudeh
NIŠ1
NIŠ2
3. ZRENJANIN
 
V Društvu Slovencev Planika iz Zrenjanina so učenci dopolnilnega pouka slovenščine, ki ga vodi Milena Spremo, članom povedali nekaj zanimivosti iz Prešernovega življenja in zapeli Prešernovo pesem Luna, ki je ponarodela. Na prireditvi je zapel tudi zbor Društva Slovencev Planika, ki ima vsako leto bogatejši repertoar in vedno znova navduši člane s svojim nastopom. Na prireditvi je o pomenu praznika in o največjem slovenskem pesniku spregovorila tudi profesorica Vera Popović ter zaključila prireditev ob mislih zdravljice, ko je povebila prisotne k neformalnemu druženju ob kozarčku dobrega slovenskega vina (več si lahko ogledate na: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.699086583539455.1073741848.384156178365832&type=1)
zrenjanin1
zrenjanin2
4. VRŠAC
 
VRŠAC1
VRŠAC2
5. SUBOTICA
 
Tudi v DS „Triglav“ iz Subotica so praznovali Prešernov dan (Več si lahko ogledate na: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10155154364930293&type=1)
SUBOTICA1
SUBOTICA2

OBISK PREDSEDNICE PARLAMENTARNE SKUPŠČINE SVETA EVROPE

 

Obisk predsednice Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, Anne Brasseur, v Republiki Srbiji in AP Vojvodini

V sredo, 11. marca 2015, je v Skupščini AP Vojvodine v okviru obiska delegacije Parlamentarne skupščine Sveta Evrope in njene predsednice, potekal sestanek s predstavniki nacionalnih svetov narodnih manjšin. Sestanka se je s strani Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine udeležila Elza Ajdulović, članica NS.

Na začetku srečanja je navzoče pozdravila podpredsednica Skupščine AP Vojvodina, Ana Tomanova Makanova, in se visokim gostom zahvalila za obisk ter na kratko predstavila historijat nacionalnih svetov v Srbiji ter njihovo vlogo.

Predsednica Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, Anne Brasseur, je nato pozdravila predstavnike nacionalnih svetov ter govorila o pomenu delovanja nacionalnih manjšin i nadaljnjem razvoju v smislu širše zastavljenih delovnih področij. Povedala je, da ima Svet Evrope danes 47 držav članic in na kratko opisala način dela ter organizacijo Skupščine in njenih delovnih teles.

Nato so besedo dobili predstavniki nacionalnih svetov. Vsi predsatvniki so opisali svoje narodne manjšine ter delo v okviru nacionalnih svetov. Mnogi so omenjali pomanjkanje sredstev, socialna vprašanja in probleme v zvezi s priznavanjem statusa, zaposlovanjem in izobraževanjem.

Na koncu srečanja je Anne Bassaur prisotnim izrekla pohvalo za odlične prispevke ter z obžalovanjem povedala, da zaradi stiske s časom nima časa za diskusijo, in se zahvalila za koristne informacije in realni oceni trenutne problematike ter pozdravila prizadevanje nacionalnih svetov za izboljšanje medsebojnega sodelovanja v smislu izboljšanja kvalitete dela

 

??????????

 

??????????

 

2

Tri akorda – Zlatan i Marija Vauda

 

Obveščamo, da bo v četrtek, 12. marca 2015 na RTS2

oddaja Preci i potomci: Tri akorda – Zlatan i Marija Vauda.
Opis epizode: Porodica Vauda stigla je u Srbiju 1941. godine, u vreme nasilnog iseljavanja slovenaca iz Štajerske, pokrajine koju je anektirao Treći Rajh. Povest o Zlatanu Vaudi, dirigentu i kompozitoru, započinje u Kragujevcu, gradu u kome su okupatori počinili strašan pogrom nad stanovništvom. Odgojen u učiteljskoj porodici, spontano je od malena učestvovao u kućnom orkestru i pevao u školskom horu. Diplomirao je kompoziciju u klasi Rajka Tajčevića, i započeo karijeru kao dirigent. Komponovao je i dirigovao za Dečiji hor Radio Beograda. Pored kompozicija za manje muzičke sastave, vokale i orkestre, komponovao je prvu dečiju operu Ježeva kućica. O stvaralaštvu i umetničkom opusu Zlatana Vaude, govori ćerka Marija Vauda. Odrastanje pored oca uticalo je na njeno opredeljenje u drugoj stvaralačkoj delatnosti: slikarstvu. Snimci izložbi i perfomansa Marije Vaude, kao i primenjeni dizajn nastao u toku rada na projektu Preci i potomci, su njen doprinos vizuelnom izgledu emisije.