Daily Archives: 24/02/2016

INFORMACIJA SA RADNOG SASTANKA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA VLADE REPUBLIKE SRBIJE SA PREDSTAVNICIMA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA

U Palati Srbija održan je 12. februara 2016. godine radni sastanak Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije sa predstavnicima Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u vezi raspodele sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada Nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 2016. godinu.

 

U prilogu se nalazi Odluka o raspodeli sredstava po Nacionalnim savetima nacionalnih manjina

 

Odluka_o_raspodeli-sredstava

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2016. godini (kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji)

 

http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/k-o-n-k-u-r-s-za-finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-iz-oblasti-savremenog-stvaralastva-u-republici-srbiji-u-2016–godini