Predstavitev Načrta IV Poročila o izvajanju Akcijskega načrta za zagotavljanje pravic narodnih manjšin

 

V Palati Srbija je 13. septembra potekala predstavitev Načrta IV Poročila o izvajanju Akcijskega načrta za zagotavljanje pravic narodnih manjšin (Nacrt IV Izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za sprovođenje prava nacionalnih manjina), na katero so bili povabljeni predstavniki državnih organov, mednarodnih organizacij, organizacij civilne družbe in nacionalnih svetov narodnih manjšin. V imenu NS slovenske narodne manjšine sta se sestanka udeležila predsednik Saša Verbič in sekretarka Tanja Tomazin.

Prisotne je najprej pozdravila direktorica Urada za človeške in manjšinske pravice Suzana Paunović. Podala je osnovne tehnične podatke o Akcijskem načrtu, se zahvalila vsem prisotnim in med drugim poudarila, da se izvajalci projekta zavedajo, da gre za zahtevno sodelovanje – posebej tudi za nosilce poročanj. Zatem je zbrane nagovoril državni sekretar Ministrstva za državno upravo in lokalno samoupravo Ivan Bošnjak. Po uvodnem delu je bila ob spremljajoči projekciji predstavljena statistika za II kvartal poročanja, nakar je potekala odprta razprava o postopku, kriterijih in rezultatih Akcijskega načrta. Zaključek uradnega dela sestanka je ponudil priložnost, da se srečajo in pogovorijo ljudje iz različnih organizacij in skupnosti

IMG_20170913_135446