SMERNICE ZA USTREZNO ZASTOPANJE NM V UČNEM SISTEMU R. SRBIJE

 

V sredo, 10. 4. 2019. je potekala predstavitev Smernic za ustrezno zastopanje nacionlanih manjšin v učnih programih, učnih sredstvih in vsebinah v Republiki Srbiji. Sestanek je organiziralo „Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja“, v sodelovanju s Svetom Evrope.

Uvodne besede sta podala Anamarija Viček, državna sekretarka v Ministrstu, in Vedran Ian Kjeldsen, regionalni kooridanot projekta Sveta Evrope. V imenu Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine se je sestanka udeležil predsednik Saša Verbič. Predstavljeno gradivo je pripravil prof. dr. Marko Šuica. Del gradiva objavljamo v prilogi.

Smernice