Informacija o promociji Priručnika za rad Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Republici Srbiji

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu organizovalo je predstavljanje Priručnika za rad Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Republici Srbiji  u sredu 14.4.2021.godine, sa početkom u 12 časova, u Palati Srbija.

Svrha Priručnika je da bude korisno sredstvo Nacionalnim savetima nacionalnih manjina kao vid pomoći i podrške u vršenju njihovih ovlašćenja, i to na način da ponudi praktična uputstva  i savete koji do sada nisu bili obrađeni na jedinstven i sveobuhvatan način uključujući i modele akata, a pripremljen je u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope pod nazivom Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji.

Pored predstavnika  Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na predstavljanju Priručnika učešće su uzeli i predstavnici Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji i predstavnici Nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Uvodno izlaganje je imala ministarka Gordana Čomić, a govorile su i Ivana Antić, pomoćnica ministarke, Nadija Ćuk, zamenica šefa kancelarije Saveta Evrope u Beogradu i Mirjana Maksimović, član delegacije Evropske unije u Srbiji. Priručnik je predstavio autor Robert Sepi, ekspert Saveta Evrope. Predstavljanju Priručnika je ispred Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine prisustvovao predsednik Saša Verbič.

INFORMACIJA O DESETOJ SEDNICI SAVETA VLADE SRBIJE ZA NACIONALNE MANJINE

U sredu 31. marta 2021.godine u zgradi Vlade Srbije u Beogradu održana je deseta sednica Saveta za nacionalne manjine.

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić predsedavala je sednicom Saveta za nacionalne manjine na kojoj je bilo reči o aktivnostima u oblasti unapređenja položaja nacionalnih manjina u Srbiji i na kojoj je podnet izveštaj o sprovođenju Akcionog plana o nacionalnim manjinama.

Predsednica je istakla da formiranje novog Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog,na čijem čelu je Gordana Čomić,predstavlja snažan signal i pokazuje stav Vlade Srbije o značaju unapređenja prava manjina. Ona je ocenila da je rad Saveta veoma važan, jer omogućava da se kroz koordinaciju i dijalog rešavaju problemi i poboljšava položaj manjina. Predsednica je naglasila da uprkos teškom periodu izazvanom pandemijom COVID 19, sredstva za finansiranje nacionalnih saveta manjina nisu umanjivana što predstavlja još jednu potvrdu da se položaju i pravima manjina pridaje veliki značaj.

Brnabić je ujedno uputila poziv predstavnicima nacionalnih manjina da u svojim sredinama rade na promovisanju vakcinacije kako bismo što pre postigli kolektivni imunitet.

Ministarka Čomić je rekla da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog posvećeno rešavanju svih problema manjina kroz dijalog i jačanje međusobnog poverenja u duhu tolerancije što će doprineti razvoju društva u celini.

Na današnjoj sednici odlučeno je da prioritet u unapređenju položaja nacionalnih manjina ima oblast obrazovanja i kulture. Naglašeno je da Budžetski fond za nacionalne manjine za ovu godinu iznosi 30 miliona dinara, a sredstva će biti uložena u obrazovanje kao prioritetnu oblast u 2021. godini, kao i za finansiranje programa i projekata od značaja za nacionalne manjine.

Sednici su prisustvovali i ministar prosvete,nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić i ministarka pravde Maja Popović.

Ispred Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine sednici je prisustvovao Saša Verbič, predsednik N.S. slovenačke nacionalne manjine.

10 sednica 2

4399483A-D1E1-4344-B3FC-61FC98C73414