Informacija o Predstavljanju ,,Ex-post analize o realizaciji Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina“

Na poziv Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, predsednik Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine Saša Verbič prisustvovao je Predstavljanju ,, Ex post  analize o realizaciji Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina“. Promocija je organizovana u Palati Srbija 8. septembra 2021. godine. Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije i Saveta Evrope i realizovan od strane Saveta Evrope. Analizom je obuhvaćen period od 2016. do 2020. godine.

Uvodno izlaganje je započela gospođa Ivana Antić, pomoćnica Ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Prisutnima se zatim obratio i gospodin Tomas Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu. Ispred Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina govorio je Dalibor Nakić zamenik predsednika Koordinacije .

O Analizi je govorio jedan od njenih autora g.Aleksandar Vujić, koji je rekao da je osnovni cilj ex-post Analize da obezbedi procenu učinka Akcionog plana, odnosno da oceni njegovu relevantnost, efektivnost, efikasnost i održivost ,kako bi nadležni predlagači javnih politika bili u poziciji da donose kvalifikovane odluke o budućim koracima u planiranju javnih politika u oblasti prava nacionalnih manjina.

U prilogu je link za pregled ,,Ex-post analize o realizaciji Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina“

Saša Verbič, predsednik N.S.

Ex-post Analiza o realizaciji AP za nacionalne manjine

Објављено у Uncategorized