INFORMACIJA O RAZPODELITVI SREDSTEV ZA LETO 2017

 

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Republike Srbije (Urad za človeške in manjšinske pravice Republike Srbije) je 24. 02. 2017 organizirala sestanek v zvezi z razpodelitvijo sredstev iz proračuna Republike Srbije za financiranje delovanja Nacionalnih svetov narodnih manjšin v letu 2017.

Sestanek, ki se ga je v imenu Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine udeležil predsednik Saša Verbič, se je odvijal v Palati Srbija, z uvodnim nagovorom pa ga je otvorila Suzana Paunović, direktorica Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Sredstva, namenjena delovanju Nacionalnih svetov narodnih manjšin, za leto 2017 skupno znašajo 245.000.000,00 dinarjev, kar je približno enako kot v predhodnem letu. Za delovanje NS slovenske narodne manjšine je namenjeno 4.095.241,00 dinarjev, kar predstavlja povečanje glede na znesek namenjenih sredstev za leto 2016 (4.081.792,00 dinarjev).

V razpravi, ki je sledila, je bilo med drugim poudarjeno, da bi sredstva, ki jih Vlada Republike Srbije iz svojega proračunskega fonda namenja delovanju Nacionalnih svetov narodnih manjšin, za kvalitetno delovanje le teh v prihodnosti morala biti višja.

V prilogi objavljamo Odločbo o razporeditvi sredstev za vse Nacionalne svete narodnih manjšin v Republiki Srbiji in Odločbo o razpodelitvi sredstev za delovanje Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v letu 2017.

Rešenje o dodeljenim sredstvima za NS slovenačke nacionalne manjine 2017

Raspodela godišnje kvote Nacionalnim savetima 2017

Објављено у Uncategorized