MINISTER ŽEKŠ NA OBISKU PRI SLOVENCIH V SRBIJI

V ponedeljek, 03.10.2011 je minister dr. Boštjan Žekš začel svoj obisk pri Slovencih v Srbiji. Prvi dan se je minister v prostorih društva Slovencev Kredarica v Novem Sadu srečal s predsedniki slovenskih društev v Vojvodini, tj. s predsedniki društva iz Novega Sada, iz Zrenjanina, Rume, Vršca, Subotice, Pančeva in Loznice. Naslednji dan je minister dr. Žekš obiskal Filološko fakulteto Univerze v Beogradu, kjer so delegacijo Urada in Veleposlaništva srpejele dekanja, prof. dr. Aleksandra Vraneš, prof. dr. Maja Đukanović, profesorica slovenskega jezika in lektorica, prof. Andreja Ponikvar. Med pogovorom je poudarjeno, da slovenistika sedaj šteje deset akreditiranih predmetov, pouk pa se udejanja ob podpori Centra za slovenščino s Filozofske fakultete v Ljubljani. Delegacija si je ogledala tudi nove prostore, ki jih je Filološka fakulteta prijazno namenila slovenistiki. Minister se je potem napotil v stavbo Srbske akademije znanosti in umetnosti, kjer ga je sprejel predsednik Akademije. prof. dr. Nikola Hajdin. V popoldanskih urah je minister srečanje nadaljeval s pogovorom z nadškofom Hočevarjem. V večernih urah je sledila večerna prireditev pri Nacionalnem svetu slovenske narodne manjšine in Društvu Sava v organizaciji članov Društva Sava ob otvoritvi novih prostorov. Minister je svečano otvoril in si ogledal nove prostore, v večernih urah pa se je udeležil slavnostne proslave ob 10. obletnici društva Sava, ki je potekala v Etnografskem muzeju. Prvič se je na proslavi predstavila nova predsednica društva 27-letna Irena Kužnik, ki bo odslej skrbela za aktivnosti društva. Minister dr. Žekš je na proslavi povedal: »da si sicer Slovenija prizadeva, da bi Slovenci v Srbiji lahko imeli najboljše pogoje za ohranjanje slovenstva, vendar so tam živeči Slovenci tisti, ki morajo odgovornim v Srbiji predstaviti svoje želje in pričakovanja. Slovenija pa jih pri tem seveda podpira,« je zaključil minister.

Minister je izrazil zadovoljstvo nad tem, da je vodenje društva prešlo v roke mlajše generacije, kar kaže na zrelost članov, ki so prenesli svojo odgovornost na mlajše moči, primerjal relativno mladost države Slovenije z mladostjo društva Sava in njegove predsednice, ter izrazil upanje, da so pred vsemi skupaj dobri časi. Ob zaključku proslave je v imenu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Žekš podelil priznanja in zahvale društvu Sava (za dosedanje delovanje), prvi predsednici društva ge. Anici Sabo, dolgoletnemu aktivnemu članu društva g. Slobodanu Jakošu, ter prav tako dolgoletnemu članu društva in novoizvoljenemu predsedniku Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Srbiji g. Željku Kljunu. Člani Nacionalnega sveta so ministra seznanili z določenimi nedorečenostmi v pred kratkim sprejeti srbski zakonodaji, ki se tiče delovanja nacionalnih svetov, zaradi katere se slovenska manjšina v Srbiji v zadnjem času sooča z določenimi težavami. Minister je povedal, da je srbska zakonodaja, ki ureja delovanje manjšin, na papirju sicer dobro zastavljena, da pa ima ureditev določene pomanjkljivosti, ki so predvsem vezane na njeno izvajanje. Izrazil je upanje in prepričanje, da se bodo v bližnji prihodnosti stvari ustrezno uredile.

V sredo je minister dr. Žekš nadaljeval svoj obisk pri slovenski skupnosti v južni Srbiji. V Nišu se je srečal s predstavniki lokalnega slovenskega društva SKS France Prešeren ter predstavniki slovenskih društev iz Zaječarja, Bora, Leskovca in Kruševca. V pogovorih je minister izpostavil nujnost povezovanja Slovencev, tako znotraj Srbije kot tudi v odnosu do Slovenije. Ob tem je poudaril velik pomen vključevanja mladih v delovanja društev. Pogovori so potekali tudi o poučevanju slovenskega jezika, delovanju Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Srbiji in o popisu prebivalstva, ki trenutno poteka v Srbiji. Prisotni so ministra seznanili s tem, da pričakujejo rast števila tistih, ki se bodo opredelili za slovensko narodnost. V zadnjem popisu iz leta 2002 se jih je za Slovence opredelilo 5104. Predstavniki društev so se ministru Žekšu in Sloveniji zahvalili za finančno podporo, ki jim jo Urad namenja za redno delovanje in posamezne aktivnosti, ki se z leti povečujejo. Posebnost slovenske skupnosti v južni Srbiji je večja izpostavljenost asimilaciji, saj so bila slovenska društva v tej regiji ustanovljena šele v zadnjem desetletju. Drugi večji problem celotne regije je relativno slab ekonomski položaj in posledično visoka brezposelnost, kar se odraža tudi po povečanju zaprosil za finančno pomoč iz južne Srbije. Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije tako kot drugod po Srbiji sicer v teh mestih organizira pouk slovenskega jezika, prav tako pa je neprecenljiva pomoč Urada, brez katere bi večina slovenskih društev v regiji ne imela niti osnovnih sredstev za delovanje (najem prostorov, osnovni stroški). Minister je povedal, da se lahko v naslednjih letih nadejajo večje pomoči iz Slovenije, saj je običajen proces, da se društva v skladu z rastjo tradicije njihovega delovanja tudi močneje podpira, prav tako pa je izpostavil svoje prepričanje, da so Slovenci v Srbiji (kot tudi nasploh vsi tisti, s katerimi smo do leta 1991 živeli v skupni državi Jugoslaviji) precej različni od ostalih slovenskih skupnosti po svetu, saj so pravzaprav čez noč postali manjšina v dotedaj skupni državi, zaradi česar so tudi njihove manjšinske institucije manj razvite oz. so se kasneje organizirale, to pa je po mnenju dr. Žekša tudi razlog, da bi si zaslužili več podpore iz Slovenije.

Ob robu povejmo še to, da se je pred odhodom v Niš minister Žekš v Beogradu udeležil predstavitve dokumentarnega filma o legendi slovenskega novinarstva Juriju Gustinčiču z naslovom „Dvajseto stoletje“ novinarke Polone Fijavž. Na dogodku je bil tudi gospod Gustinčič osebno in požel veliko navdušenje med prisotnimi.

(tekst prevzet s spletne strain Urada vlade Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu)

 

Minister Žekš se je v Novem Sadu sestal s predstavniki slovenskih društev iz Vojvodine

 

Minister Žekš obiskal Filološko fakulteto v Beogradu

 

Srečanje ministra Žekša s predsednikom Srbske akademije znanosti in umetnosti prof. dr. Nikolo Hajdinom

 

Otvoritev novih prostorov Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine in Društva Sava na elitni lokaciji v Beogradu

 

Minister Žekš je podelil priznanja in zahvale za prizadevanje k ohranitvi slovenske kulture

 

Објављено у Uncategorized