Naša slovenska beseda

Društvo Slovencev Planika je v juniju 2013 že sedmič zapovrstjo priredilo literarno popoldne – Naša slovenska beseda. Tudi tokrat so se prireditve udeležila številna slovenska društva iz Srbije: Društvo Slovencev Sava iz Beograda, Društvo Slovencev Kredarica iz Novega Sada, Društvo Slovencev Triglav iz Subotice, Društvo Slovencev Kula iz Vršca, Društvo Slovencev Emona iz Rume ter Slovenska kulturna skupnost Drago Čeh iz Bora. Tudi letos so udeleženci dopolnilnih šol slovenskega jezika, člani posameznih slovenskih društev in ljubitelji slovenske kulture spletli venček slovenskih pesmi, zgodb in iger povezanih z glasbo.

Po pozdravnem nagovoru predsednice našega društva Martine Drče je vse prisotne pozdravil Aleš Selan, višji svetovalec z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Urad je tudi letos podprl naš projekt in se ob tem zahvaljujemo, da imajo posluh za naše dejavnosti. Gospod Selan je rekel, da je vesel, da je z nami ter da bodo tudi v prihodnosti podpirali tovrstne projekte, zahvalil se je tudi vsem, ki so pripomogli k temu, da se je projekt začel vsako leto izvajati in da bo tudi letos realiziran. To so vsekakor slovenska društva ter učitelji, ki poučujejo slovenščino. Posebej se je zahvalil tudi duhovnemu očetu našega projekta Primožu Artaču in pobudnici Veri Popović.

Letos sta se na prireditvi predstavila tudi projekta, ki ju je v večji meri financiral Začasni organ Nacionalnega sveta slovenske manjšine: Otroške pesmi Zlatana Vaude ter gledališka predstava Pizza al potica.

Prvi projekt je bil poklon skladatelju slovenskega porekla Zlatanu Vaudi, saj letos mineva 90 let od skladateljevega rojstva. Projekt je nastal v sodelovanju dopolnilne šole slovenščine iz Zrenjanina z Glasbeno šolo Josif Marinković iz Zrenjanina pod vodstvom Mileta Grujića, ravnatelja glasbene šole in prvega dirigenta našega zbora, ki se mu ob tej priložnosti posebej zahvaljujemo. Še posebej smo veseli, da sta bili med nami na prireditvi skladateljeva hči Marija Vauda in skladateljica Anica Sabo, ki smo jo zaradi njenega dolgoletnega doprinosa k delovanju slovenske narodne manjšine razglasili za besednico leta 2013 ter ji s tem odali posebno priznanje.

Anica Sabo je profesorica na Fakulteti za glasbeno umetnost ter prva predsednica Društva Sava iz Beograda. Je avtorica številnih kompozicij ter pobudnica številnih projektov in kulturnih prireditev. Anica Sabo je srce naše kulture, saj nas je prav ona spomnila, da oživimo kulturno ustvarjalnost naših prednikov in prenesemo to bogato dediščino zanamcem. Skladatelji Davorin Jenko, Mihovil Logar in Zlatan Vauda so danes prav zaradi nje v naših srcih in mislih. V imenu našega društva ji želimo, da bi še dolgo skrbela za kulturno vzdigovanje naše manjšine v Srbiji.

Drugi projekt, tj. gledališko predstavo Pizza al potica je izvedlo Društvo Slovencev Triglav v režiji Rajka Ljubića. Predstava je prisrčna, poučna in zabavna, otroci so ljubki, najstniki odlično rapajo. Skratka, čestitke dragim prijateljem iz Subotice za originalno predstavo.

Vse zahvale gredo tudi učiteljicama Rut Zlobec in Tatjani Bukvič ter lektorici Andreji Ponikvar za njihov doprinos pri učenju slovenščine in slovenske kulture. Posebna zahvala gre tudi zborovodkinji našega zbora Danieli Avram, saj venomer znova navduši poslušalce s pripravljenim repertoarjem. Zahvaljujemo se tudi Urbanu Kraševcu, gostu iz Slovenije, ki je zaigral na harmoniko in ogrel pete naših članov, ki se niso mogli upreti skušnjavi in na koncu prireditve zaplesali polko.

Vsem nastopajočim se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in čestitamo za odlično izvedene točke. Dragi prijatelji, bilo nam je lepo z vami in upamo, da se naslednje leto zopet vidimo.

 

Društvo Slovenaca Planika je u junu 2013 sedmi put za redom organizovalo literarno popodne – Naša slovenska beseda. I ovoga puta su na priredbi učestvovala brojna slovenačka društva iz Srbije: Društvo Slovenaca Sava iz Beograda, Društvo Slovenaca Kredarica iz Novog Sada, Društvo Slovenaca Triglav iz Subotice, Društvo Slovenaca Kula iz Vršca, Društvo Slovenaca Emona iz Rume i Slovenska kulturna skupnost Drago Čeh iz Bora. I ove godine su učenici dopunskih škola slovenačkog jezika, članovi pojedinih slovenačkih društava i ljubitelji slovenačke kulture ispleli venac slovenačkih pesama i igara povezanih muzikom.

Posle uvodnog govora predsednice našeg društva Martine Drče sve prisutne je pozdravio Aleš Selan, viši savetnik iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Urad je i ove godine pomogao naš projekat i ovom prilikom im se zahvaljujemo, što imaju sluha za naše projekte. Gospodin Selan je rekao, da je veseo, što je sa nama kao i da će u budućnosti podržavati ovakve i slične projekte, zahvalio se svima, koji su pomogli, što se projekat realizuje svake godine kao što je organizovan i ove godine. To su sigurno slovenačka društva i učitelji, koji podučavaju slovenački jezik. Posebno se zahvalio duhovnom ocu našeg projekta Primožu Artaču i idejnom vođi i prvom organizatoru ove tradicionalne manifestacije Veri Popović.

Ove godine su na priredbi bila predstavljena i dva projekta, koje je u većoj meri finansirao Privremeni organ Nacionalnog saveta slovenačke manjine: Otroške pesmi Zlatana Vaude( dečje pesme Zlatana Vaude) i pozorišna predstava „Pizza al potica“(„Pica ili pita“).

Prvi projekt je bio poklon kompozitoru slovenačkog porekla Zlatanu Vaudi, ove godine je 90 godina od komopzitorovog rođenja. Projekt je nastao u saradnji dopunske škole slovenačkog jezika iz Zrenjanina sa Muzičkom školom Josif Marinković iz Zrenjanina pod vođstvom Mileta Grujića, direktora muzičke škole i prvog dirigenta našeg hora, kome se ovom prilikom posebno zahvaljujemo. Š posebno smo veseli, da su sa nama na priredbi bili kompozitorova kći Marija Vauda i kompozitorka Anica Sabo, koju smo zbog njenog dugogodišneg doprinosa u radu slovenačke nacionalne manjine proglasili za besednicu godine 2013.

Anica Sabo je profesorica na Fakultetu muzičke umetnosti i prva predsednica Društva Sava iz Beograda. Autorka je brojnih kompozicija kao i organizator brojnih projekata i kulturnih događaja. Anica Sabo je srce naše kulture, upravo nas je ona podstrekla, da oživimo kulturno stvaralaštvo naših predaka i prenesemo to bogato nasleđe budućim generacijama. Kompozitori Davorin Jenko, Mihovil Logar i Zlatan Vauda su danas upravo zbog nje u našim srcima i mislima. U ime našeg društva želimo joj, da da se još dugo brine za kulturno uzdizanje naše manjine u Srbiji.

Drugi projekat, tj. pozorišnu predstavu „Pizza al potica“ je izvelo Društvo Slovenaca Triglav u režiji Rajka Ljubića. Predstava je poučna i zabavna, deca su slatka, tinejdžeri odlično repuju.Ukratko, čestitke dragim prijateljima iz Subotice za originalnu predstavu.

Sve pohvale učiteljicama Rut Zlobec i Tatjani Bukvič kao i lektorici Andreji Ponikvar za njihov doprinos u podučavanju slovenačkog i širenju slovenske kulture. Posebna pohvala horovođi našeg hora „Planika“ Danieli Avram,koja uvek impresionira slušaoce svojim repertoarom. Zahvaljujemo se još i Urbanu Krašovcu, gostu iz Slovenije, koji je zasvirao harmoniko i zagrejao pete naših članova, koji nisu mogli da odole iskušenju pa su na kraju zaplesali polku.

Svim učesnicima se iskreno zahvaljujemo za učešće i čestitamo za odlično izvedene tačke. Dragi prijatelji, bilo nam je lepo sa vama, nadamo se da ćemo se sledeće godine ponovo videti.

 

 

Објављено у Uncategorized