Odluka o izboru revizora

 

70-I, Odluka o izboru revizora 2019.