Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta diskriminacija za toleranciju

 

9. oktobra 2015. godine održana je svečana promocija projekta Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta diskriminacija za toleranciju. U ime Nacionalnog saveta slovenačke manjine svečanosti su prisustvovali Saša Verbič, predsednik i Barbara Navala, sekretar NS.

 

Evropska unija je započela sa sprovođenjem spomenutog twinning projekta, koji će zajednički sprovoditi Institut za ljudska prava „Ludwih Boltzmann“ iz Republike Austrije, Kancelarija za nacionalne manjine Republike Slovenije, Kancelarija za ljudska i manjinska prava vlade Republike Srbije i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije.

 

Projekat će trajati sledećih godinu i po dana i biće finansiran od strane EU u iznosu od 1,2 miliona eura i ko-finansiran od strane Republike Srbije u iznosu od 60.000 eura. Projekat će osnažiti i zalagati se za sprovođenje relevantnog zakonskog okvira vezanog za zaštitu od diskriminacije, zaštitu manjina i branioca ljudskih prava, i nastojati da isti usaglasi sa evropskim standardima. Jedan od važnih elemenata projekta će biti zalaganje sa sprovođenjem mera vezanih za osnovna prava iz Akcionog plana za poglavlje 23 i usresređenost na principe borbe protiv diskriminacije i položaj društveno ranljivih grupa i nacionalnih manjina. Cilj je takođe da se osnaže postojeći kapaciteti Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i drugih ključnih zainteresovanih strana za sprovođenje principa ljudskih prava i veću učinkovitost antidiskriminacionih politika na nacionalnom i lokalnom nivou.

 

Ispred Republike Slovenije o sprovođenju projekta i slovenačkim i evropskih iskustvima i izazovima po tom pitanju su govorili Mateja Norčič Štamcar, otpravnica poslova Ambasade Republike Slovenije u Srbiji i Stane Baluh, direktor kancelarije za nacionalne manjine Republike Slovenije

Објављено у Uncategorized