Poseta Ministarke Gordane Čomić Nacionalnom savetu slovenačke nacionalne manjine

 

Nacionalnom savetu slovenačke nacionalne manjine je pripala čast da bude prvi nacionalni savet koji će posetiti Gordana Čomić, novoizabrana ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Poseta je realizovana 29.1.2021. godine u prostorijama Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine na Terazijama 3 u Beogradu. Delegaciju Ministarstva su činili: gđa Gordana Čomić – ministarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; gđa Olena Papuga – državna sekretarka; gđa Ivana Antić – pomoćnica ministra i gđa Aleksandra Rašković – šefica kabineta ministra.

Ispred domaćina, Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine, goste je pozdravio Saša Verbič, predsednik Nacionalnog saveta i zatim predstavio prisutne članove Nacionalnog saveta: Prof Dr Maju Đukanović – podpredsednicu Nacionalnog saveta i predsednicu Odbora za obrazovanje, Dragomira Zupanca – predsednika Odbora za kulturu, Sašu Radića – predsednika Izvršnog Odbora NS, Dina Dolničara- predsednika Odbora za informisanje i Ivanu Mandić – generalnog sekretara NS.

Saša Verbič je u svom izlaganju predstavio slovenačku zajednicu u Srbiji i ciljeve NS u tekućem mandatu. On je podsetio na konstruktivni doprinos pripadnika slovenačke zajednice razvoju Srbije kao dela srpskog društva. Govorio je o projektu „Znameniti Slovenci u Beogradu“, koji je sada dostupan i na portalu „Slokult.info“, kao virtualna galerija. Takođe je pomenuo napore na očuvanju osećaja narodne pripadnosti kod potomaka slovenačkih iseljenika, na očuvanju jezika i kulture.

S tim u vezi pomenuo je i predstojeći popis stanovništva u Srbiji i istakao važnost slobodnog izjašnjavanja o poreklu. Istaknuta je potreba veće vidljivosti slovenačke zajednice u javnim glasilima i posebno na javnom servisu RTS, a sve u vezi sa popisom.

Prof Dr Maja Đukanović je govorila o obrazovanju i pomenula da se u društvima Slovenaca u Srbiji uči slovenački jezik uz pomoć nastavnika koje je uputilo Ministarstvo školstva Slovenije. Nastava slovenačkog jezika u osnovnim školama u Srbiji, kao izbornog predmeta, teče od 2017. godine. Na Beogradskom Univerzitetu slovenački jezik se izučava na lektoratu za slovenački jezik koji je ujedno i najveći na svetu. Prof dr Maja Đukanović je govorila i o naučnom časopisu „Slovenika“ koji zajednički izdaju Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine i Univerzitet u Beogradu.

O informisanju u slovenačkoj zajednici govorio je Dino Dolničar – docent na Fakultetu dramskih umetnosti. On je istakao ulogu Interneta, posebno u ovom vremenu pandemije virusa Covid 19. Na portalu „Slokult.info“ otvoren je i Radio Podkast sa aktuelnim informacijama koje interesuju članove naše zajednice, a i druge građane Srbije, koji su zainteresovani za putovanja u Sloveniju.

Predsednik Odbora za kulturu Dragomir Zupanc je govorio o Reviji savremenog slovenačkog filma („Dani slovenačkog filma“), koji organizuju zajednički Društvo Slovenaca Sava i Nacionalni savet slovenačke NM. Takođe je pomenuo produkciju dokumentarnih filmova, koju ima naša zajednica.

Saša Radić – predsednik Izvršnog odbora NS je govorio o odlaganju Konkursa NS za sufinansiranje projekata i programa u 2020.godini zbog pandemije virusa Covid 19. Takođe je izneo svoja iskustva u vezi popisa stanovništva.

Ministarka Čomić je u svom izlaganju rekla da će uloga MLJMPDD biti to da omogući prisustvo manjina javnom servisu RTS, posebno u periodu pred popis stanovništva. Istakla je značaj rezultata popisa za sprovođenje dalje politike prema nacionalnim manjinama.

Predsenik NS, gospodin Saša Verbič, je zamolio gđu Čomić da u cilju slobodnog izjašnjavanja građana na popisu 2021.godine snimi poruku za javni servis RTS kojim bi pozvala sve građane da se slobodno izjasne o svom poreklu. NS je ponudio tehničku pomoć u realizaciji. Ovaj predlog je prihvaćen sa zadovoljstvom od strane ministarke Čomić.

Saša Verbič, predsednik NS slovenačke nacionalne manjine

20210129_poseta Čomić

Објављено у Uncategorized