Poseta predstavnika Kancelarije za ljudska i manjinska prava Privremenom organu upravljanja Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine

Dana 23. decembra 2013. godine, održana je još jedna u nizu planiranih poseta predstavnika Kancelarije za ljudska i manjinska prava nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Cilj ovih poseta je upoznavanje sa dosadašnjim aktivnostima nacionalnih saveta, kao i planovima za narednu godinu.

Predstavnici Kancelarije sastali su se u Beogradu sa predstavnicima Privremenog organa upravljanja Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine. Ispred Kancelarije za ljudska i manjinska prava sastanku su prisustvovali Gordana Govedarica, samostalni savetnik u Odseku za unapređenje prava nacionalnih manjina i Vlado Radulović, savetnik u Odseku, a ispred Privremenog organa upravljanja Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine Željko Kljun, predsednik Privremenog organa upravljanja Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine i Vida Popović, sekretar.

Predsednik Željko Kljun je upoznao prisutne sa predstojećim aktivnostima Saveta do kraja 2013. godine i planovima za 2014. godinu. Razgovaralo se o aktivnostima Saveta u oblastima u kojima Savet ima nadležnosti po Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Zaposleni u Kancelariji za ljudska i manjinska prava su se zahvalili predstavnicima Privremenog organa upravljanja nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine na prijemu i prezentovanim informacijama na osnovu kojih će Kancelarija moći da planira i usmerava svoje aktivnosti za naredni period.

Prevzeto s spletne strani: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/577-poseta-predstavnika-kancelarije-za-ljudska-i-manjinska-prava-privremenom-organu-upravljanja-nacionalnog-saveta-slovenacke-nacionalne-manjine

 

Објављено у Uncategorized